Pogovor z Richardom Iwucom

15.10.2012 Ljubljana Fakulteta za poslovne vede, Predavanje

Založba Družina in Fakulteta za poslovne vede v ponedeljek, 15. oktobra 2012, ob 19.00, v galeriji Družina na Krekovem trg 1 v Ljubljani organizirata pogovor z Richardom Iwucom. Gost prihaja z Univerze v Alberti v Kanadi.

Richard Iwuc na omenjeni univerzi, ki sodi med najboljših pet raziskovalni in pedagoških univerz v Kanadi, skrbi za upravljanje s portfelji namenskih skladov za financiranje oz. podporo nadarjenim. Univerza s pomočjo namenskih skladov vlaga tako v javne kot zasebne trge, s čimer zagotavlja sredstva za štipendije in raziskovalno delo. Pred tem je bil Iwuc zaposlen na borzi, v zavarovalnici in zasebnem investicijskem podjetju. Kot strokovnjak na področju financ je član različnih finančnih odborov (npr. pri St. Joseph's College, the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute Foundation, idr.). Je tudi direktor slovensko-kanadskega društva Edmonton.


Dodatne informacije dobite na sedežu Fakultete za poslovne vede na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, tel. 01/360–28–84, 0820/52–300, e-naslov: [email protected].


Podrobneje

Pogovor v okviru ciklusa i3 – i na tretjo potenco z Richardom Iwucom bosta vodila dr. Žiga Andoljšek s Fakultete za poslovne vede in Tone Rode z založbe Družina. Gost bo spregovoril o stranpoteh in grehih ameriške finančno-gospodarske krize ter o Kanadi kot drugačnem primeru. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Predavatelj bo v uvodu orisal nastanek in razvoj trenutne gospodarske krize ter spregovoril o možnostih okrevanja. Določeni akterji imajo še posebno vlogo za nastale razmere, v predavanju pa bo izpostavljeno ravnanje preprodajalcev nepremičnin in bonitetnih agencij. Pretekla ravnanja teh akterjev so pomembno vplivala na nastanek svetovne finančno-gospodarske krize. Ker tokratni gost prihaja iz Kanade, države, ki je razpeta med ZDA na eni strani in Evropo na drugi, bo skozi primerjavo analiziral, zakaj finančna in gospodarska kriza Kanade ni tako močno zadela. Na koncu bo gost poskušal oblikovati priporočila za nadaljnje bolj odgovorno ravnanje finančnih regulatorjev. Ker gost deluje na zanimivem področju podpore in spodbude nadarjenih posameznikov, bo v teku razprave ali po njenem sklepu mogoče spoznati tudi vlogo skladov kapitala.


Poročilo s pogovora