Pogovor s Tihamerjem Tothom

Poročilo o dogodku


Založba Družina in Fakulteta za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta organizirata pogovor s prof. dr. Tihamerjem Tothom iz Budimpešte, ki bo v sredo 7. marca 2012, ob 19.00, v galeriji Družina na Krekovem trg 1 v Ljubljani. Pogovorni jezik bo angleški, za prevajanje v slovenski jezik bo poskrbljeno.

Tihamer Toth prihaja s Pravne fakultete, ki deluje v okviru Katoliške univerze Petra Pazmanyja v Budimpešti na Madžarskem, kjer opravlja funkcijo prodekana za raziskovalno delo in mednarodne odnose. Pogovor bosta moderirala Tone Rode iz založbe Družina in dr. Žiga Andoljšek s Fakultete za poslovne vede. Gostje bodo spregovorili o gospodarskih odnosih, konkurenčnosti in trgu z zornega kota družbenega nauka Cerkve (Competition and Market Related Aspects of the Church's Social Teaching).

Dodatne informacije dobite na sedežu Fakultete za poslovne vede na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, tel. 01/360–28–84, 0820/52–300, e-naslov: [email protected].


Podrobneje

Večer z dr. Tothom bo potekal v sklopu cikla večerov i3 – i na tretjo potenco – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost. Dogodek bo namenjen iskanju novih odgovorov na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot. Tema pogovora je zanimiva in aktualna, še posebej v luči skrbi za človekovo svobodo, ustvarjalnost, razvoj in prihodnost na splošno s strani človeka samega zase ali države zanj. Svobodna gospodarska pobuda kot temelj ekonomskih odnosov je potrebni pogoj, ne more pa biti zadosten. Svobodna gospodarska pobuda mora biti zato nadgrajena z vrednotami, spoštovanjem, resnico, svobodo in neodvisnostjo. Na prvi pogled je videti, kot da stanje zahteva redefiniranje ekonomskih odnosov, vendar le-teh verjetno ni potrebno podrediti, temveč le nadgraditi s krepostmi. Postavlja se vprašanje: ali je človek v službi svobodnega trga ali kljub vsemu svobodni trg v službi človeka. Ekonomske odnose in vrednote je potrebno postaviti na pravo mesto. Lani je bila 120. obletnica okrožnice papeža Leona XIII. (1878–1903) Rerum novarum (1891),[1] ki obravnava navedeno tematiko, zato je še toliko bolj smotrno, da je tokratna tema zasnova v duhu njene vsebine.