Pogosta vprašanja in odgovori

31.7.2013 Slovenija Cerkev v Sloveniji, Papež Frančišek
 1. Koliko časa sta nadškof Stres in nadškof Turnšek opravljala škofovsko službo?

Nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres je bil v škofa posvečen leta 2000, svojo službo pa je opravljal v Mariboru, Celju, Mariboru in Ljubljani. Nadškof metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek je bil v škofa posvečen leta 2006, službo pa je opravljal v Murski Soboti in Mariboru.

 1. Kdo bo sedaj vodil ljubljansko nadškofijo?

Od 31. julija 2013 bo ljubljansko nadškofijo kot apostolski administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

 1. Kdo bo sedaj vodil mariborsko nadškofijo?

Od 31. julija 2013 bo mariborsko nadškofijo kot apostolski administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis vodil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

 1. Kaj pomeni status apostolskega administratorja oz. apostolske administrature?

Apostolski administrator ali škofijski upravitelj ima dolžnosti in oblast krajevnega škofa oziroma ordinarija, razen v primerih, ki so po naravi stvari ali po pravu izvzeti. Tistim, ki upravljajo škofijo, je prepovedano storiti vse, kar bi moglo škofiji ali škofovskim pravicam škodovati (prim. kan. 428 Zakonika cerkvenega prava (ZCP)). Služba škofijskega upravitelja preneha, ko novi nadškof vzame nadškofijo v posest (prim. kan. 430 § 1 ZCP).

 1. Kdaj bo papež Frančišek imenoval nova nadškofa v Ljubljani in Mariboru? So postopki za njuno imenovanje že v teku?

Odločitev postopka o imenovanju in odločitev o tem, kdaj bosta nova nadškofa imenovana, je pridržano Svetemu sedežu.

 1. Ali bo delovanje Cerkve v Sloveniji ovirano zaradi odstopa obeh nadškofov?

Delovanje Katoliške Cerkve v Sloveniji bo potekalo nemoteno, saj bodo člani Slovenske škofovske konference predvidoma izvolili novega predsednika in podpredsednika s polnimi pooblastili.

 1. Nadškof Stres je bil dosedanji predsednik SŠK, nadškof Turnšek pa podpredsednik. Kdaj bo SŠK dobila novo vodstvo?

Člani SŠK bodo izvolili novo vodstvo na seji, ki bo predvidoma potekala v sredo, 31. julija 2013.

 1. Kaj je zaznamovalo čas škofovske službe nadškofa Stresa?
 • ustanovitev in dolgoletno delo v Komisiji Pravičnost in mir (približno 25 let);
 • zavzemanje za samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije ter uveljavljanje demokratičnih vrednot v času priprav na osamosvojitev vse do danes;
 • aktivno sodelovanje v t. i. sinodalnem procesu v Cerkvi na Slovenskem (1997–2002)
 • od leta 2004 po vstopu RS v Evropsko unijo je postal predstavnik SŠK v Komisiji škofovski konferenc Evropske unije (COMECE) in je bil njen član do leta 2010;
 • leta 2006 je bil imenovan za prvega škofa na novoustanovljene škofije v Celju, kjer je med drugim ustanovil Škofijsko karitas Celje ter spodbujal karitativno delovanje po župnijah;
 • čas opravljanja službe ljubljanskega nadškofa metropolita ter predsedovanja v Slovenski škofovski konferenci je bil zaznamovan z mnogimi poudarki, med katerimi omenjamo najpomembnejše:
 • zavzemanje za versko svobodo in delo za izboljšanje odnosov med Cerkvijo in državo ter krepitev sodelovanja z drugimi Cerkvami in verskimi skupnostmi v Sloveniji;
 • prizadevanja za ohranitev družine, spoštovanje človeškega življenja in socialno pravičnost;
 • priprava dokumenta za pastoralno načrtovanje Pridite in poglejte ter prihodnje pastoralno načrtovanje za Cerkev na Slovenskem;
 • praznovanje sklepa jubilejnega leta 550. obletnice ljubljanske nadškofije;
 • nominacija in podpora misijonarja Pedra Opeke za Nobelovo nagrado za mir (2013);
 • prenos posmrtnih ostankov iz ZDA in pokop ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana v ljubljanski stolni cerkvi sv. Nikolaja.
 1. Kaj je zaznamovalo škofovsko službo nadškofa Marjana Turnška?
 • aktivno sodelovanje v t. i. sinodalnem procesu v Cerkvi na Slovenskem (1997–2002);
 • bil je postulator v procesu priprav na beatifikacijo Antona Martina Slomška (1999);
 • dolgoletno vodenje Bogoslovnega semenišča v Mariboru;
 • znan je njegov znanstveni doprinos na področju dogmatične teologije;
 • aktivno je deloval na področju dela za nove duhovne poklice;
 • leta 2006 je bil imenovan za prvega škofa na novoustanovljene škofije v Murski Soboti;
 • dejavno je podpiral vzgojno-izobraževalno delovanje Zavoda Antona Martina Slomška;
 • od leta 2010 je bil predstavnik SŠK v Komisiji škofovski konferenc Evropske unije (COMECE);
 • bil je predsednik Slovenske karitas, zadnjih nekaj let pa tudi predsednik Komisije Pravičnost in mir;
 • aktivno sodelovanje pri praznovanju Slomškovega leta v mariborski metropoliji.