Petnajsta obletnica dela Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in žilja – MC Medicor Slovenija

28.9.2019 Ljubljana Bolnik, Škofija Ljubljana, Zdravje
Gospod Lojze Peterle, prof. dr. Ernest Petrič, škof prof. dr. Anton Jamnik,  prof. dr. Valentin Fuster, prof. dr. Metka Zorc in prof. dr. Boris Pleskovič Gospod Lojze Peterle, prof. dr. Ernest Petrič, škof prof. dr. Anton Jamnik, prof. dr. Valentin Fuster, prof. dr. Metka Zorc in prof. dr. Boris Pleskovič

Ob svetovnem dnevu srca je v soboto, 28. septembra 2019, potekala proslava 15. obletnice delovanja mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in žilja – MC MEDICOR Slovenija, ki sta se je udeležila tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore in ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik.

Prireditev je bila organizirana kot predstavitve dela in zdravljenja bolnikov, zdravljenja z ljubeznijo, ki jo potrebuje vsak bolnik.

Rezultati zdravljenja v luči etike ob najsodobnejši medicinski tehnologiji dajejo ekipi 150 sodelavcev posebno moč. Začetki dela segajo v čas osamosvojitve Republike Slovenije, ko je tedanji ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Alojzij Šuštar skupno s svojim takratnim tajnikom, prof. dr. Antonom Jamnikom, občutil trpljenje slovenskih srčnih bolnikov, ki so bili v dolgih čakalnih vrstah na srčno operacijo primorani ali čakati ali odhajati na zdravljenje v tujino. Že takrat se je izoblikovala ideja, skupno s prof. dr. Metko Zorc, ki predstavlja dušo tega centra, da tudi Nadškofija Ljubljana pristopi k oblikovanju te posebne ustanove. 

Prof dr. Metki Zorc je uspelo ustvariti slovensko ekipo kardiologov, kirurgov in medicinskih sester ob povezavi z najuglednejšimi srčnuimi kirurgi iz ZDA in Evrope. Vodstvo prve ekipe srčnih kirurgov je pred 15 leti prevzel akad. prof. dr. Ninoslav Radovanović, ki je začel z delom v centru in opravil prvo operacijo na odprtem srcu v ustanovi MC MEDICOR Slovenija 26. aprila pred 15 leti. Od takrat dalje se je ustanova razvijala bliskovito, z veliko vloženega dela in energije so razvili center, ki danes predstavlja pomembno ustanovo v svetu. 145.000 bolnikov pregledanih v ambulantah, 23.000 bolnikov, operiranih z različnuimi tehnikami in odličen rezultat zdravljenja z najmanjšo smrtnostjo uvrščajo center na zemljevid sveta.

Profesor Zorčeva je svoje delo gradila na spoštovanju svojih učiteljev kot so prof. dr. Miran Kenda, prof. dr. Jospit Turk, prim. dr. Boris Cibic in prim. dr. Majda Mazovec. Znanje, pridobljeno na najuspešnejših svetovnih kardioloških in kirurških centrih je prenesla v ustanovo MC MEDICOR Slovenija, kjer razvija svoje delo dalje, v povezavi z bazično medicino, sodobno tehnologijo in posebnimi smernicami etike, ki jih ustanovi vedno posreduje škof prof. dr. Anton Jamnik.

Ob praznovanju v Cankarjevem domu je imelo 600 udeležencev priložnost spoznati misli, delo ter vizijo razvoja kardiološke stroke, ki jo je v svojem predavanju predstavil prof. dr. Valentin Fuster.

MC MEDICOR Slovenija razvija vizijo povezeve medicinske stroke z glasbo in umetnostjo. Prav zaradi tega je bil večer tudi glasbeni dogodek z nastopi slovenskih glasbenikov kot so: Monika Bohinec, Nuška Drašček, Matjaž Robavs, Trio Vivere in kot poseben dogodek otroški pevski zbor Župnijskega otroškega vrtca Vrhnika. Mali otroci so zapeli pesmice kot črički v pozdrav prof. dr. Valentinu Fustru in vsem udeležencem. 

Srečanje je pozdravil predsednik države, gospod Borut Pahor kar je celotnemu večeru dalo posebno vrednost in pomen. Omenil je, da kot državnik ceni delo zdravnikov in da se bo vedno zavzemal za razvoj zdravstvenega sistema, ki bo enak in dostopen za vse državljane Republike Slovenije, kadar to potrebujejo. Člani ekipe MC MEDICOR Slovenija, na čelu s prof. dr. Metko Zorc so bili še posebno veseli, da se je srečanja in predstave udeležil nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.