Pastoralni tečaj 2012 z naslovom Pridite in poglejte

4.9.2012 Slovenija: Mirenski grad, Ljubljana, Novo mesto, Kančevci, Celje in Maribor Leto vere, Nova evangelizacija
Teološka fakulteta v Ljubljani Teološka fakulteta v Ljubljani

V Cerkvi na Slovenskem vsako leto poteka pastoralni tečaj, ki ga za duhovnike in druge pastoralne sodelavce pripravijo škofijske pastoralne službe. Letošnji 46. pastoralni tečaj bo osredotočen na spoznavanje krovnega dokumenta z naslovom Pridite in poglejte, ki vsebuje smernice in navodila za slovenski pastoralni načrt. Udeleženci se bodo seznanili z vsebino omenjene publikacije, govorili pa bodo tudi o pastoralnem načrtovanju na ravni župnij in drugih struktur v Cerkvi na Slovenskem.


Predstavitev vsebinskih poudarkov s tečaja

Letošnjemu pastoralnemu tečaju bosta pečat in vsebino dala tudi temeljna dogodka na ravni vesoljne Cerkve: leto vere, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. ter nova evangelizacija, o kateri bo jeseni govor na XIII. rednem zasedanju sinode škofov. Razmere za novo evangelizacijo so dozorele, kar pomeni, da številnih pastoralnih prizadevanj in pobud v dosedanji obliki ni več mogoče izpeljevati. V aktualnih okoliščinah nova evangelizacija postaja nujnost.

Leto vere in prizadevanja za novo evangelizacijo se dopolnjujejo, saj leto vere podpira temeljni smoter nove evangelizacije, ki je poglobitev in poživitev osebne vere v Jezusa Kristusa. Vera je temeljni cilj procesa nove evangelizacije, ki je po besedah blaženega Janeza Pavla II. nova po gorečnosti, metodi in izrazu oziroma govorici.

Uvodni predavanji na pastoralnem tečaju bosta imela ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Anton Stres ter mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Marjan Turnšek. P. Branko Cestnik CMF bo kot koordinator Strateškega sveta za pripravo slovenskega pastoralnega načrta, ki je v sodelovanju s slovenskimi škofi pripravil besedilo dokumenta Pridite in poglejte, v koreferatu predstavil njegove glavne poudarke ter nakazal, kako ga uporabljati v praksi.


Pastoralni tečaj po škofijah:

Predavanje p. Cestnika na pastoralnem tečaju

Mariborska metropolija

Predavanje nadškofa Stresa na pastoralnem tečaju

Škofija Celje

V Domu sv. Jožefa v Celju se bo v petek, 14. septembra 2012, ob 9.00, začel pastoralni tečaj za celjsko škofijo.

Dodatne informacije dobite v Pastoralni službi celjske škofije, tel. 0590/80–605, e-naslov: [email protected].


Nadškofija Maribor

V Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru se bo v sredo, 3. oktobra 2012, ob 9.30, začel pastoralni tečaj za mariborsko nadškofijo.

Dodatne informacije dobite v Pastoralni službi mariborske nadškofije, tel. 0590/80–300, e-naslov: [email protected].


Škofija Murska Sobota

V Domu duhovnosti Benedikt v Kančevcih se bo v četrtek, 13. septembra 2012, ob 9.00, začel pastoralni tečaj za murskosoboško škofijo.

Dodatne informacije dobite v Pastoralni službi murskosoboške škofije, tel. 0590/80–617, e-naslov: [email protected].


Ljubljanska metropolija

Predavanje nadškofa Turnška na pastoralnem tečaju

Škofija Koper

Na Mirenskem Gradu se bo v torek, 4. septembra 2012, ob 9.00, začel pastoralni tečaj za koprsko škofijo.

Dodatne informacije dobite v Pastoralni službi koprske škofije, tel. 05/611–72–07, e-naslov: [email protected].


Škofija Novo mesto

V Baragovem zavodu v Novem mestu se bo v četrtek, 6. septembra 2012, ob 9.00, začel pastoralni tečaj za novomeško škofijo.

Dodatne informacije dobite v Pastoralni službi novomeške škofije, tel. 07/384–44–03, e-naslov: [email protected].


Nadškofija Ljubljana

V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano se bo v sredo, 5. septembra 2012, ob 9.00, začel pastoralni tečaj za ljubljansko nadškofijo. V omenjenem Zavodu bo soboto, 22. septembra 2012, od 9.00, dalje potekal pastoralni tečaj tudi za za laike in druge pastoralne sodelavce.

Dodatne informacije dobite v Pastoralni službi ljubljanske nadškofije, tel. 01/234–26–40, e-naslov: [email protected].