Papež Frančišek župnikom – Poklicani pričevati o milosti zakona in podpirati zakonce

Foto - RV Foto - RV

Papež Frančišek je sprejel v avdienco udeležence tečaja o novem postopku za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze, ki ga je za župnike pripravila rimska rota. Ravno župniki so namreč v neposrednem in vsakodnevnem stiku z družinami, so prvi sogovorniki mladih, ki si želijo ustvariti novo družino in se zakramentalno poročiti. Nanje se najpogosteje obračajo zakonci, ki se znajdejo v krizi, ki potrebujejo poživitev vere in želijo odkriti milost zakramenta in ki v nekaterih primerih iščejo nasvete za začetek postopka ničnosti zakonske zveze. Nihče ne pozna bolje od župnikov realnosti družbenega tkiva na določenem teritoriju in njegovo kompleksno raznovrstnost: zveze, ki so sklenjene v Kristusu, zunajzakonske zveze, civilno poročeni, razpadle zveze, srečne in nesrečne družine in mladi. »Vsaki osebi in v vsaki situaciji ste poklicani biti spremljevalci na poti, da bi pričevali in podpirali,« je zatrdil papež in v nadaljevanju govora naredil poudarek ravno na teh dveh elementih: pričevati in podpirati.

Pričevati o milosti zakramenta zakona

Župniki naj predvsem pričujejo o milosti zakramenta zakona in o prvobitnem dobrem družine, ki je »vitalna celica Cerkve in družbe«. To naj počnejo s poudarjanjem, da je zakon med enim moškim in eno žensko znamenje poročne zveze med Kristusom in Cerkvijo. Takšno pričevanje župniki konkretno uresničujejo, kadar zaročence pripravljajo na zakon in jih ozaveščajo o globokem pomenu koraka, ki ga bodo naredili; kadar spremljajo mlade pare ter jim pomagajo, da v svetlobi in sencah, v trenutkih veselja in napora, živijo božjo moč in lepoto svojega zakona.

Papež jim je dejal, naj krščanske zakonce vedno spominjajo, da po zakramentu zakona v njih odseva Bog, s tem ko je vanje odtisnjena njegova podoba in neizbrisen značaj njegove ljubezni. »Zakon je namreč podoba Boga, ustvarjena za nas od Njega, ki je popolno občestvo treh Oseb Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezen troedinega Boga in ljubezen med Kristusom in njegovo nevesto Cerkvijo, naj sta v središču zakonske kateheze in evangelizacije: preko osebnih ali skupnostnih srečanj se nikoli ne utrudite kazati vsem, predvsem pa zakoncem, to veliko skrivnost,« je poudaril papež.

Podpirati – poslušati in razumeti

Medtem ko župniki pričujejo, pa naj tudi podpirajo tiste, ki so spoznali, da njihova zveza ni pravi zakramentalni zakon in želijo izstopiti iz takšne situacije. Pri tem delikatnem in nujnem delu naj verniki župnika ne vidijo samo kot strokovnjaka za birokratske zadeve ali pravne norme, ampak kot brata, ki ima držo poslušanja in razumevanja.

Frančišek je zbrane župnike spodbudil, naj so prav tako blizu tistim mladim parom, ki raje skupaj živijo, ne da bi se poročili. »Ti so na duhovni in moralni ravni med ubogimi in malimi in do njih želi Cerkev biti mati, ki ne zapušča, ampak se približuje in zanje skrbi. Tudi te osebe so ljubljene od Kristusovega srca,« je zatrdil in pozval, naj nanje gledajo z nežnostjo in razumevanjem. »Ta skrb za zadnje, ravno zato, ker izvira iz evangelija, je bistveni del vašega dela pospeševanja in zaščite zakramenta zakona.«

Vir: Radio Vatikan.