Okrožno državno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper duhovnika

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je 24. junija 2019 obvestilo Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK), da je zaradi zastaranja zavrglo kazensko ovadbo zoper duhovnika, ki ga je škofu Škofije Murska Sobota naznanila civilna iniciativa Dovolj.je. SŠK poudarja, da je preiskovanje sumov kaznivih dejanj potrebno prepustiti strokovnosti in diskretnosti policije, državnega tožilstva in preiskovalnih sodnikov. S takšnim pristopom se je mogoče izogniti dodatnemu trpljenju žrtev, stigmatizacije okolice (zlasti mladoletnih oseb) in vnaprejšnji moralni obsodbi domnevnih storilcev, ki jih povzroča zlasti medijsko izpostavljanje domnevnih kaznivih dejanj v javnosti.

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK

 


Slovenska škofovska konferenca (SŠK) si prizadeva, da se vzpostavi ničelna toleranca do vsakršne oblike spolnega nasilja. V ta namen na SŠK od leta 2009 deluje Ekspertna skupina. Katoliška Cerkev v Sloveniji je na področju reševanja problematike spolnih zlorab ukrepala pravočasno in strokovno. To kaže tudi sam kronološki pregled ukrepov in pravne podlage, ki so jo škofje sprejeli: 

·     7. marec 2006: Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem; 

·     28. september 2009: pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem; 

·     2012: dopolnitev Smernic iz leta 2006; 

·     2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;

·     10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab

·     16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka

·     5. oktober 2018: Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;  

·     8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi; 

·     11. aprila 2019, Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. (https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20uveljavljanju%20nicelne%20stopnje%20tolerance%202019.pdf).