Odziv na članek o prejemanju javnih sredstev verskih skupnosti

17.6.2013 Slovenija Demanti
Vir - Delo Vir - Delo

V prispevku o prejemanju javnih sredstev verskih skupnosti, objavljenem v časniku Delo, se je novinar Matija Grah na poseben način osredotočil na finančna sredstva, ki jih pravne osebe Katoliške Cerkve prejemajo za delovanje vrtcev, šol, domov za starejše občane, kulturne spomenike itd. Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) opozarjamo na napačno navajanje imena naše verske skupnosti, ki ni »rimskokatoliška cerkev«, temveč »Katoliška Cerkev«. Katoliška Cerkev je pod tem imenom uradno registrirana v naši državi in si želimo, da je tako tudi imenovana v javnosti.

Opozoriti želimo na netočnost besedne zveze »neverska dejavnost«, ki jo novinar uporablja v članku in je v slovenski zakonodaji ter v odločbah Ustavnega sodišča ni mogoče najti. Državne ustanove za opis družbenega delovanja verskih skupnosti dosledno uporabljajo besedno zvezo »splošnokoristne dejavnosti verskih skupnosti«, ki ima izrazito pozitiven predznak. Novinarjeva trditev, da je SŠK dolžna zbirati podatke o tem, koliko finančnih sredstev pridobijo pravne osebe Katoliške Cerkve iz javnih sredstev, razumemo kot zavajajočo. Vsaka cerkvena pravna oseba je pri svojem delovanju avtonomna, zato tovrstno zbiranje podatkov ni niti potrebno niti upravičeno. Kot smo novinarju že predhodno pojasnili, po statutih SŠK teh informacij nismo dolžni zbirati, saj je za vsako pravno osebo (šolo, vrtec, dom za starejše občane itd.) možno pridobiti natančne informacije o prejemkih javnih sredstev neposredno pri državnih organih. Zainteresirana javnost in mediji od državnih ustanov lahko kadar koli pridobijo informacije o razpisih, na katerih kandidirajo pravne osebe Katoliške Cerkve ter se seznanijo s pridobljenimi sredstvi.

Prav tako je neresnična in zavajajoča Grahova trditev, da je Cerkev »izključna prejemnica javnih sredstev«, saj npr. »prezre« Evangeličansko Cerkev, ki ima prav tako dobrodelne in kulturne organizacije, ter številne zavode, ki so jih ustanovile druge verske skupnosti v Sloveniji in prejemajo javna sredstva. Na vseh javnih razpisih lahko enakopravno kandidirajo vse verske skupnosti, podobno kot pravne osebe Katoliške in Evangeličanske Cerkve.

Novinarjeve krivične obtožbe, da Cerkev »arogantno molči«, razumemo kot izraz iskrenega iskanja resnice ter spodbudo, da v svojih nadaljnjih prispevkih celostno predstavi informacije in stališča v duhu spoštovanja in poštenosti do splošnokoristnih dejavnosti verskih skupnosti. Na spletni strani SŠK zato že vrsto let objavljamo naša stališča z namenom, da se katoličani in druga zainteresirana javnost na neposreden in objektiven način seznanijo z odgovori na dragocena vprašanja medijev.


dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK