Odmev na članek Jožice Grgič z naslovom O duhovniku, ki ljubi cerkev, žensko in otroka

28.9.2013 Slovenija Demanti
Vir - Delo Vir - Delo

V Sobotni prilogi časopisa Delo je bil v soboto, 28. septembra 2013, objavljen članek novinarke Jožice Grgič z naslovom O duhovniku, ki ljubi cerkev, žensko in otroka. V njem avtorica problematizira in zlorablja osebno zgodbo redovnika, ki se je odločil opustiti duhovniško službo in živeti laiško življenje, za utrjevanje neresničnih predsodkov zoper katoliško skupnost. V komentarju s trditvami kot npr. »neukalupljene može njegovega kova v cerkveni hierarhiji ni prostora« ter »duh slovenskih katoličanov je prežet s hipokrizijo in zatohlostjo« zavzema enostranska in nestrpna stališča, ki smo jih bili sicer vajeni v času nekdanjega totalitarnega družbenega sistema. S tovrstnim kristjanofobičnim posploševanjem in širjenjem negativnih predsodkov Grgičeva ne prispeva k družbeni strpnosti in spoštovanju verskih skupnosti v Sloveniji. S problematičnimi stališči prav tako ne spoštuje temeljne človekove pravice verujočih državljanov, da zaradi verskega prepričanja in pripadnosti ne smejo biti deležni žaljivega in stereotipnega govora. V Katoliški Cerkvi si želimo, da bo gospa Grgič svoje trditve premislila in jih javnosti tudi ustrezno pojasnila.

dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK