Odločitev višjega sodišča v Mariboru o odškodninski tožbi - Odgovori na novinarska vprašanja

12.11.2013 Cerkev na Slovenskem Zaščita otrok, SŠK
Slika je simbolična Slika je simbolična

 

Spoštovani,
pred dnevi je višje sodišče v Mariboru potrdilo sodbo civilnega okrožnega sodišča, da je RKC objektivno odgovorna za zlorabe župnika Karla Jošta in ženski, ki je vložila tožba zaradi zatrjevane zlorabe, prisodilo odškodnino v višini 80 tisoč evrov. Odločitev je torej pravnomočna.

V zvezi s tem nas zanima:

- Kako komentirate omenjeno pravnomočno odločitev višjega sodišča?
Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) nismo bili uradno seznanjeni z odločitvijo višjega sodišča, saj to je v pristojnosti strank v postopku - t. j. Nadškofije Maribor, Škofije Celje in župnije Artiče. Na splošno smo mnenja, da je potrebno sodbe sodišča spoštovati.

- Sodba je po mnenju številnih prelomna, saj se je prvič zgodilo, da je bila pravnomočno ugotovljena objektivna odgovornost cerkvene institucije za dejanja, ki naj bi jih storili njeni predstavniki - v tem primeru župnik. Ali tudi sami sodbo ocenjujete kot prelomno v tem smislu?
Sodba sodišča širi dosedanje razumevanje odškodninske odgovornosti delodajalca, kakršne do sedaj ne poznamo ne v Sloveniji ne v Evropski uniji. Prepričani smo, da bo to odprlo vrata odškodninskim tožbam ne samo v Cerkvi, temveč tudi v drugih institucijah, kot npr. šolstvu, zdravstvu …

- Ali bo omenjena pravnomočno sodba kakor koli vplivala na odnos slovenske RKC do vprašanja spolnih zlorab in če, kako bo vplivala? Ali nameravate v prihodnje bolj striktno postopati v primeru suma oziroma dokazanih omenjenih kaznivih dejanj?
Omenjena sodba bo še utrdila dosedanja prizadevanje Katoliške Cerkve, da na tem področju zaščiti žrtve. V ta namen imamo na SŠK posebno ekspertno skupino za spolne zlorabe, ki jo sestavlja psiholog, civilni pravnik in cerkveni pravnik. Žrtve spolnih zlorab se lahko obrnejo na omenjeno skupino z vprašanji, kje najti psihološko pomoč in kako izvesti civilno oz. cerkveno prijavo. Vse te informacije so dostopne tudi na spletni strani SŠK: http://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem.


 

dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK