Odgovor na novinarsko vprašanje o prizadevanjih Cerkve v Sloveniji za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb

Fotografija je simbolična - Foto: Družina Fotografija je simbolična - Foto: Družina

Delo

Pozdravljeni,
pripravila bom prispevek ob obisku romarjev za podnebje, ki bodo v prihodnjih dnevih v Sloveniji, in imela bi tudi vprašanje za vas. Zanima me, kako si katoliška cerkev v Sloveniji prizadeva za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb in tudi za zmanjšanje svojega okoljskega odtisa (stavbe, vozila, gozdovi v njeni lasti ...), ali o pomenu odgovornosti vsakega od nas za ohranitev našega planeta ozavešča vernike?

 


Spoštovani,

najlepša hvala za vaše vprašanje. 

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor Slovenske škofovske konference in gospoda nadškofa Stanislava Zoreta:

Katoliška Cerkev si že več desetletij vztrajno prizadeva za varovanje narave in stvarstva na osnovi enciklike papeža Frančiška »Laudato si« (iz leta 2015) in drugih dokumentov Cerkve, kjer je izpostavljena trajnostna skrb za okolje. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je v preteklosti aktivno podprla različne okoljevarstvene projekte kot npr. Očistimo Slovenijo 2012 in 2018Temno nebo (za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja in okolju prijazne osvetlitve naših cerkva), svetovni dan molitve »Skrb za stvarstvo« (preko katerega ozaveščamo katoličane in širšo javnost o pomenu ohranjanja narave), blagoslov živali na praznik sv. Frančiška Asiškega idr. Prav tako varovanje narave poudarjamo preko naše pastoralne in izobraževalne ter vzgojne dejavnosti.

SŠK je vprašanje skrbi za naravo in trajnostni razvoj neposredno predstavila leta 2011 v predvolilni publikaciji z naslovom Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije, v katerem je zapisala: »Stvarstvo je Božji dar, ki je namenjen vsemu človeštvu in vsem bitjem v vseh časih, zato je ohranjanje narave odgovornost vsakega posameznika in celotne skupnosti kakor tudi vsega človeštva. Vsi smo poklicani k odgovornemu ravnanju z odpadki in odgovornemu ravnanju z naravnimi viri. Gospodarski in tehnološki razvoj je potrebno načrtovati dolgoročno, da bo zagotovljeno dostojno in zdravo življenje prihodnjih generacij. Ekološka zavest se prične pri posameznikih. V javnem življenju je potrebno dvigniti stopnjo zavesti in kulture do hrane, odpadkov, uporabe okolju prijaznejših prometnih sredstev in spoštovanju narave, ki je v Sloveniji poseben dar. Posebno pozornost bi morali nameniti vodnim virom, saj voda vedno bolj postaja vir skupnega bogastva in temelj prihodnosti." Obenem je SŠK pozvala volivce, da kandidate političnih strank pred volitvami zastavi vprašanje, kakšno stališče imajo do varovanja okolja?

Na koncu omenjamo tudi številne primere dobrih praks, ko so naše župnije, samostani in vzgojno izobraževalne ustanove nagradile svoje ogrevalne sisteme za sisteme, ki so prijazni okolju (npr. toplotne črpalke, biomasa itd.).

Lep pozdrav,
Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK

 

Več informacij najdete na naslednjih povezavah: