Obred umestitve

23.6.2012 Koper Škofija Koper
Škofovska palica Škofovska palica

Škof Metod Pirih pri sedežu: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Škof Metod Pirih: Mir z vami. Pozdravi vse navzoče, se zahvali in se poslovi.

Po zahvali si z nuncijem zamenjata sedeže.

Renato Podbersič pri ambonu: Prečastiti oče, sveta mati Cerkev želi, da umestite novega koprskega škofa Jurija Bizjaka.

Nuncij: Imate papeževo pismo?

Renato Podbersič pri ambonu: Imamo.

Nuncij: Naj se prebere v latinskem jeziku in slovenskem prevodu.

Nuncij prebere bulo v latinskem jeziku.

Kancler Jožef Koren pri ambonu prebere bulo v slovenščini.

Na koncu vsi rečemo: Bogu hvala.

Nuncij spregovori.

Nuncij dobi pastoral in gre skupaj z novim škofom k oltarju. Tu mu izroči pastoral z besedami:

Sprejmi palico, znamenje pastirske službe in skrbi za celotno čredo, v kateri te je Sveti Duh postavil, da kot škof vodiš Božjo Cerkev. (Novi škof poljubi pastoral in gre k sedežu, kjer sede, nuncij ga spremlja).

Nuncij: Bratje in sestre v Kristusu, po Božji milosti in po odločitvi Svetega sedeža je škof Jurij Bizjak od tega trenutka naprej novi pastir svete koprske Cerkve.

Dve kitici pesmi S skupno pesmijo prosimo. Ob novem škofu sta nuncij in škof Metod Pirih.

Škof Jurij Bizjak odloži pastoral in na planem da poljub miru vsem navzočim škofom, duhovniku Rafku Valenčiču, redovniku p. Niku Žvoklju, redovnici s. Nadi Furlan OSU in laikinji Darinki Kravos.

Med tem pevci pojejo: Pogum, vse ljudstvo v deželi.

Škof Jurij Bizjak intonira Slavo. Maša se nadaljuje po običajnem redu.

Uvod v Očenaš: nadškof Anton Stres

Pozdrav miru: nadškof Marjan Turnšek

Po prošnji po obhajilu sledijo pozdravi novemu škofu in zahvale dosedanjemu: kardinal Franc Rode, župnik iz Ajdovščine Franc Likar in Zlata Kraševec in Ondina Gregorich v italijanskem jeziku.

Škof Jurij Bizjak se zahvali.

Zahvalna pesem.

Slovesen blagoslov.