Novinarska konferenca Nadškofijske Karitas Maribor ob 25. kontingentu pomoči za JV Evropo

28.3.2012 Maribor Karitas, Škofija Maribor
Novinarska konferenca Nadškofijske Karitas Maribor Novinarska konferenca Nadškofijske Karitas Maribor

V okviru postne akcije Ne pozabimo je v sredo, 28. marca 2012, v prostorih Nadškofijske Karitas Maribor potekala predstavitev odpošiljanja 25. kontingenta pomoči za jugovzhodno Evropo.

Tokratna humanitarna pomoč socialno najbolj ogroženim v Aleksincu, Vršcu in Gudurici vsebuje 370 paketov, ki vsebujejo: oblačila in obutev, zvezke in šolske potrebščine, torbe, odeje, osnovne higienske potrebščine in invalidske pripomočke. Skupno so odposlali 12.830 različnih kosov oz. 4,5 tone humanitarne pomoči. Kakor predhodno tudi tokratno akcijo spremljajo aktivnosti v kontekstu vzpostavitve kontinuirane in spremljane humanitarne ter socialne pomoči Karitas na področju Aleksinca in Vršca. V ta namen bodo sodelavci Nadškofijske Karitas Maribor glede na ciljno zastavljeno pomoč pripravili in razdelili pomoč prosilcem.


Aktualne stiske in kratek prerez opravljenega dela

Poleg že večkrat omenjenih najbolj ogroženih skupin kot so starejši, otroci, matere z otroki, družine in posamezniki ter druge marginalne skupine, se sodelavci Karitas danes srečujejo tudi s tistimi, ki se vsakodnevno soočajo z golim preživetjem.

Zaradi ostre zime se prošnje na Karitas nanašajo na pomoč pri plačilu velikih poračunov plina in elektrike. Ugotavljajo, da so se večini družin oz. posameznikom zaradi uveljavitve nove socialne zakonodaje pravice iz javnih sredstev zmanjšale. Nekateri prosilci so se znašli v socialni stiski zaradi nerešenih vlog na centrih za socialno delo. Opazno je povečanje prošenj iz naslova dolga za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in posledične nezmožnosti koriščenja zdravstvenih storitev.

V letu 2012 je bilo v prvih treh mesecih sprejetih 324 in rešenih 185 prošenj za finančno pomoč. Najpogosteje je šlo za plačilo najosnovnejših življenjskih potrebščin (elektrika, najemnina, ogrevanje ipd.). Pomoč v hrani je prejelo 276 prosilcev, prošnjo za pomoč v oblačilih pa je oddalo že 363 oseb.


Besedilo je pripravil in posredoval generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Božidar Bračun, ki je na voljo tudi za dodatne informacije na Strossmayerjevi ulici 15 v Mariboru, tel. 0590/80–350, e-pošta: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitasmb.si.