Nadškofijska karitas Maribor v devetih mesecih 2017 razdelila skoraj 240.000 € pomoči

Danes, 5. oktobra 2017, je v Mariboru potekala novinarska konferenca Nadškofijske karitas Maribor ob 27. obletnici delovanja. Javnosti so predstavili aktualne stiske in pomoč Karitas.

V devetih mesecih letošnjega leta so humanitarno in socialno dejavnost NŠKM podprli posamezniki, darovalci, (vključeni tudi kot Zlati dobrotnik), Župnijske karitas – Živa karitas ter podjetja. Skupna razdeljena finančna pomoč za vse programe pomoči NŠKM v devetih mesecih 2017 znaša 239.479,14 €.

Nadškofijska karitas Maribor – 27. obletnica delovanja
NŠKM aktivno deluje na dveh področjih in sicer na področju humanitarne dejavnosti in področju socialno- varstvene dejavnosti.
V okvir humanitarnih programov, ki jih izvaja NŠKM sodijo naslednji programi: Pomoč socialno ogroženim, Humanitarno skladišče, Ljudska kuhinja Betlehem, Donirana hrana, Pomoč Romom, Letovanja v Portorožu, Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), Šolske potrebščine.

Socialnovarstveni programi, ki jih izvaja NŠKM so naslednji: Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna, Terapevtsko pripravljalni center Maribor, Sprejemališče za brezdomce, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor, Materinski dom Mozirje-Žalec, Zavetišče za brezdomce – odprti tip.

Delo ustanov NŠKM
Pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor delujeta Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod Karion) in Dom Lenart d.o.o., ki na podlagi podeljene koncesije vršita storitev institucionalnega varstva.

Zavod Karion od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Ponudba Doma sv. Lenarta obsega: institucionalno varstvo starejših - 150 koncesijskih mest ter oskrbovana stanovanja – 40 enot različnih velikosti.

Mreža Župnijskih karitas
NŠKM povezuje mrežo 92 Župnijskih karitas na področju mariborske nadškofije, v katerih deluje 1.314 sodelavcev in prostovoljcev ŽK. V letu 2016 so opravili 78.017 ur prostovoljskega dela in skupaj pomagali 20.495 ljudem v stiski.

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim
Kakor v preteklih tiskovnih konferencah moramo tudi tokrat izpostaviti, da se je povečal obseg stisk ljudi, obstoječe stiske pa so se v mnogih primerih še poglobile. Ponovno opozarjamo na porast števila tistih, ki prvič potrkajo na vrata Karitas zaradi izgube zaposlitve, slabe funkcionalne pismenosti ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih pravic na podlagi veljavne zakonodaje. Posebej bi radi opozorili na stiske družin, posameznikov, starejših, bolnih in invalidov ter drugih skupin odrinjenih na rob družbe.

Največje stiske družinam in posameznikom povzroča nezmožnost tekočega poravnanja rednih mesečnih obveznosti vezanih na stanovanje in šolanje njihovih otrok. Trenutno se najpogosteje srečujemo z zaostanki pri plačilih električne energije. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, po pomoč prihaja veliko brezposelnih, ki so jim potekla nadomestila za primer brezposelnosti in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč. Velika večina prosilcev za pomoč se srečuje s telesnimi in duševnimi boleznimi.

V devetih mesecih smo tako v sprejemno informacijski in svetovalni pisarni sprejeli kar že 3.091 ljudi v stiski, ki so prosili za različne oblike pomoči. Do sedaj smo izdali že 2.404 prehranskih in higienskih paketov, 1.173 peketov pomoči v oblačilih in obutvi ter drugih artiklih. Realiziranih je 438 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).

V mreži Župnijskih karitas smo razdelili dve dobavi hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim (312 t hrane) in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Pravkar se vrši razvoz III. dobave hrane iz navedenega programa. Naveden ukrep doseže po sodelavcih in prostovoljcih ŽK kar 20.000 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem področju.

Realizirali smo pomoč otrokom ob vstopu v novo šolsko leto in tako pomagali kar 1.714 otrokom. Preko mreže ŽK smo razdelili 17.000 šolskih potrebščin. V akciji ZVEZEK je na širšem mariborskem področju sodelovalo kar 57 OŠ in 15 vrtcev – otroci so za svoje sovrstnike zbrali 4.501 zvezek ter 23 tempera barvic. 357 otrokom smo na NŠKM pomagali pri nakupu delovnih zvezkov.

V Sončni hiši v Portorožu smo v poletnih mesecih organizirali letovanje za 20 starostnikov, 17 družin. Počitnic Biserov v Portorožu se je udeležilo 13 otrok/mladostnikov ter še dodatnih 13 otrok/mladostnikov iz migrantskih družin.

V devetmesečnem obdobju smo v okviru projekta Donirana hrana zbrali kar 38 t hrane in iz zbranega pripravili ter razdelili 4.368 prehranskih paketov. Skupno je bilo v navedenem obdobju v program vključenih 132 uporabnikov – družin ali posameznikov oziroma 339 socialno najbolj ogroženih oseb.

Dnevno z navedeno pomočjo pomagamo 17 uporabnikom – družinam ali posameznikom, ki so praviloma vključeni enkrat oz. dvakrat tedensko. Delež oseb, ki živijo same je 38 % (se zvišuje).

Na Nadškofijski karitas Maribor se trudimo, da bi bila nudena pomoč celostna, zato v večini programov redno opravljamo individualne svetovalne pogovore preko katerih spremljamo situacijo ljudi, ki so vključeni, nudimo svetovanje ali jih napotimo na specializirane ustanove.

Zahvala in prošnja podpornikom, donatorjem in sofinancerjem:
V devetih mesecih letošnjega leta so humanitarno in socialno dejavnost NŠKM podprli: posamezniki, darovalci, (vključeni tudi kot Zlati dobrotnik), Župnijske karitas – Živa karitas, ter podjetja (Elektro Maribor,…). Skupna razdeljena finančna pomoč za vse programe pomoči NŠKM v devetih mesecih 2017 znaša 239.479,14 €.

Vsem se želimo v imenu tistih, ki vsakodnevno prejemajo pomoč iskreno zahvaliti za zaupanje in pomoč.

Zaradi vse večjih stisk se ponovno obračamo na ljudi dobre volje in podjetja: donacije zbiramo na TRR Nadškofijske karitas Maribor IBAN SI 56 0417 3000 1196 398, koda namena: CHAR, namen: Pomoč družinam in posameznikom, BIC: KBMASI2X, Referenca SI 00 293000 ali preko spleta: www.karitasmb.si/pomagajmo.php

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo DAR1 ali DAR5 na številko 1919 in prispevali boste 1 ali 5 EUR za človeka v stiski. Iskrena hvala za vaš dar!

»Skupaj na poti« - vabilo papeža Frančiška
Papež Frančišek je s, 27. septembra 2017, v Rimu začel kampanjo mednarodne mreže Caritas Internationalis pod sloganom "Skupaj na poti” (v originalu “Share the Journey”).

Dvoletna kampanja, namenjena ukrepanju in ozaveščanju, spodbuja krepitev odnosov med migranti, begunci in lokalnimi skupnostmi. Kampanja je odgovor mreže Karitas na poziv papeža Frančiška, da spodbudimo "kulturo srečanja", da gledamo na ljudi, ki po svetu migrirajo zaradi različnih vzrokov kot so konflikti, posledice podnebih sprememb, huda revščina idr. s človečnostjo, da odpremo srca, misli in spremenimo dojemanje.

Karitas vabi vse, da se pridružijo tej kampanji, ki temelji na kulturi srečanja ter gradi odprte in povezane skupnosti najprej v družini, najožji soseščini, lokalni skupnosti, na delovnem mestu, pa tudi širše. Kako lahko to storite?

Še danes na svoj FB ali Tweeter profil objavite svojo sliko z odprtimi rokami in v opis vstavite #shareyourney. K temu prvemu koraku do družbe bolj odprtih src in misli, so od 27.9.2017 povabljeni tudi prebivalci drugih držav sveta. HVALA!

Delo mariborske Karitas v prihodnje:

  • 12.10.2017 – 27. obletnica ustanovitve Nadškofijske karitas Maribor,
  • Ozimnica
  • Manjša sveča za sočloveka sreča – dar sveče in cveta ob 1. novembru
  • Teden karitas – 27.11. – 3.12.2017
  • Dobrodelni koncert – Klic dobrote – sreda, 29.11.2017

Podrobnejše informacije: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], splet: www.karitasmb.si