Nadškofijska karitas Maribor predstavila delo in pomoč socialno najbolj ogroženim

26.5.2016 Maribor Škofija Maribor, Karitas

Nadškofijska karitas Maribor je na današnji tiskovni konferenci v Mariboru predstavila delo in pomoč socialno najbolj ogroženim, 6. obletnico delovanja Ljudske kuhinje Betlehem, pomoč otrokom iz programa Botrstvo ter kontingent pomoči za Caritas Bolgarija.


Ljudska kuhinja Betlehem – 6. obletnica delovanja

Ljudska kuhinja »Betlehem« (hiša kruha) je bila pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor (NŠKM) predana namenu v začetku maja 2010. Nastala je kot odgovor na pereče in vse večje stiske vezane na prehrambno problematiko socialno najbolj ogroženih med nami.

LKB (Ljudska kuhinja Betlehem) je razdelilna kuhinja. Vsak dan v letu je glede na finančne zmožnosti razdeljenih do 60 toplih obrokov dnevno. S tem zagotavljamo uporabnikom LKB redno in uravnoteženo prehrano – topel obrok, ki pomembno vpliva na krepitev zdravja, posredno pa na širitev njegove socialne mreže.

V letu 2015 je bilo razdeljenih kar 18.712 kosil/toplih obrokov med 223 unikatnih uporabnikov. Letos (2016) je razdeljenih že 7.167 kosil/toplih obrokov.

Kaže se progresivna rast št. unikatnih uporabnikov, št. tistih, ki so vsaj enkrat prejeli kosilo v naši Ljudski kuhinji Betlehem. Več kot polovica je takšnih, ki tovrstno pomoč potrebujejo vsakodnevno, tukaj gre za najnižjo socialno strukturo, ostale pa vključujemo glede na njihovo stisko določeno obdobje.

Zahvala in prošnja podpornikom, donatorjem in sofinancerjem:
Program LKB so v preteklem letu podprli: posamezniki, darovalci, (vključeni tudi kot Zlati dobrotnik), Župnijske karitas – Živa karitas, ter 10 podjetji (Elektro Maribor,…)
-      Mestna občina Maribor – proračunska sredstva ter naročnik JD,
-      Zavod republike Slovenije za zaposlovanje – program javnih del,
-      FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji

Vsem se želimo v imenu tistih, ki vsakodnevno prejemajo pomoč v obliki toplega obroka, iskreno zahvaliti za zaupanje in pomoč.

Zaradi vse večjih stisk se ponovno obračamo na ljudi dobre volje in podjetja: donacije zbiramo na TRR Nadškofijske karitas Maribor SI 56 0417 3000 1196 398, koda namena: CHAR, namen: Ljudska kuhinja Betlehem, Referenca SI 00 2930960 ali preko spleta: www.karitasmb.si/pomagajmo.php


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

Kakor v preteklih tiskovnih konferencah moramo tudi tokrat izpostavit, da so se stiske ne le povečale, temveč v mnogih primerih poglobile. Ponovno opozarjamo na povečanje števila tistih, ki prvič potrkajo na vrata Karitas zaradi izgube zaposlitve ter problemov zaradi funkcionalne nepismenosti ob uveljavljanju pravic iz naslova zakona socialne varnosti in drugih socialnih transferjev. Še posebej moramo opozoriti na stiske družin, posameznikov in starejših, bolnih in invalidov ter drugih marginalnih skupin odrinjenih na rob družbe.

Največje so stiske, ko ljudje ne morejo poravnavati položnic za redne mesečne obveznosti. Še vedno imajo dolgove (opomini) za ogrevanje, prihajajo (po)računi električne energije, dolgove imajo za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje. Veliko je brezposelnih, ki so jim potekla vsa nadomestila in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč. Pogosti so zdravstveni problemi prosilcev ter mnoge psihične in duševne stiske.

V tekočem letu 2016 je bilo do sedaj rešenih 381 prošenj za finančno pomoč – plačilo najosnovnejših življenjskih potrebščin (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).

Pomoč v hrani je samo preko Nadškofijske karitas Maribor prejelo kar 653 družin oz. posameznikov.  Izdanih je bilo že kar 855 paketov pomoči v oblačilih in obutvi. V mreži Župnijskih karitas smo v februarju in aprilu razdelili dve dobavi hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim (275 t hrane) in drugo podarjeno (cca 19 t dnevnih (E'Leclerc, Pekarna Lenovo,…) ter ostalih donacij) humanitarno pomoč.

Skupna razdeljena finančna pomoč za vse programe pomoči NŠKM v prvih štirih mesecih znaša 117.721,07 €.

Pomoč otrokom vključenim v program Botrstva NŠKM

Program Botrstvo - pomoč otrokom je eden izmed krovnih programov Nadškofijske karitas Maribor, ki deluje  že od leta 1993 in je namenjen otrokom iz socialno ogroženih in revnih družin, ki so zaradi brezposelnosti staršev ali druge hude stiske ostali brez sredstev. Prioriteto imajo otroci, ki izhajajo iz družin z več otroki, otroci z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, s kroničnimi obolenji in otroci z enim oziroma brez staršev. S pomočjo tega programa lajšamo tako trenutne, kot tudi trajne stiske otrok ter na ta način omogočamo otrokom minimalne pogoje za preživetje in izobraževanje. Pomoč je razdeljena v obliki funkcionalne ali materialne pomoči v višini 80 EUR, ki jo otroci dobijo trikrat na leto.

Redni botri prispevajo mesečno 25 € za enega otroka, mnogi pa se odločijo tudi za višji znesek. Skupnim botrom pa je višina in pogostost prispevkov prepuščena njihovi presoji in zmožnostim.

Stisko otrok ugotavljamo neposredno pri delu skozi programe pomoči, ki delujejo pod okriljem Župnijskih in Nadškofijske karitas, tako pri reševanju individualnih prošenj uporabnikov, kakor tudi preko prošenj s strani drugih vladnih in nevladnih institucij.

Trenutno je v program Botrstva vključenih 85 otrok. V letu 2015 smo v navedenem programu zbrali in razdelili 25.789,00  € pomoči.

Vse, ki bi želeli pomagati otrokom vabimo, da pokličejo 0590 80 350, prejeli bodo prijavno zloženko, oz. svoj namen sporočijo preko spletnega obrazca na www.karitasmb.si/pomagajmo.php

Srečanje Botrov in podpornikov programa Botrstvo

Že dvajsetič pripravljamo srečanje botrov in podpornikov programa Botrstvo. Tokrat v soboto, 28.5.2016, na Ptujski gori. Po sv. maši, ki bo ob 10 uri v romarski cerkvi, bo sledil kratek kulturni program otrok iz Ptujske gore in Svečine. Vabljeni. 


Kontingent pomoči Caritas Ruse (Bolgarija)

Danes odpošiljamo v Caritas Ruše (Bolgarija) kontingent pomoči – oblačil in drugega tekstila, ki je bil zbran in pripravljen v kontekstu oskrbe migrantov na prehodu Slovenije. Večino zbranega bo razdeljeno preko Karitas in Rdečega križa v Mariboru, del pa kakor vedno namenjamo pokritju stisk zunaj naših meja. Tokrat smo pripravili in pregledali kar 7 t oblačil in drugega tekstila.

Darovano pomoč bodo v Caritas Ruse (Bolgarija) razdelili med socialno najbolj ogrožene. Ruse so peto največje mesto v Bolgariji s 150.000 prebivalci. Sodelavci Karitas poročajo o velikih socialnih stiskah in brezposelnosti. Od 2012 leta deluje pod njihovim okriljem zavetišče za brezdomce, kjer sprejemajo vse, ki potrebujejo pomoč.

 

Delo mariborske Karitas v prihodnje:
-       Srečanje Botrov in podpornikov programa Botrstvo – Ptujska gora, 28.5.2016
-       Zvezek – pokloni zvezek: http://www.karitas.si/akcije/pokloni-zvezek/
-       Otroci nas potrebujejo – šolske potrebščine
-       III. dobava hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim
-       Letovanje soc. ogroženih družin, otrok, mladostnikov in starejših

Podrobnejše informacije: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], splet: www.karitasmb.si