Mag. Gregor Pavlič odlikovan s Ciril-Metodovem odličjem SŠK

22.12.2017 Ljubljana SŠK, Škofija Ljubljana, Nagrada

Slovenski škofje so na 103. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 27. in 28. novembra 2017 v Ljubljani sklenili, da podelijo najvišje odlikovanje Katoliške cerkve v Sloveniji, odličje sv. Cirila in Metoda, stalnemu diakonu in profesorju mag. Gregorju Pavliču ter cerkvenemu zborovodji Tomažu Tozonu.

Mag. Gregor Pavlič prejme odličje sv. Cirila in Metoda za zasluge za razvoj katoliškega šolstva v Sloveniji, predanost pri opravljanju učiteljskega poklica in zavzeto pastoralno delo v župniji. S svojim delom je pomembno zaznamoval delovanje katoliškega šolstva v Sloveniji, saj je od samega začetka ponovne oživitve Zavoda sv. Stanislava s svojim odličnim strokovnim znanjem, bogatimi izkušnjami in duhovno globino na različnih ravneh prispeval k oblikovanju specifičnega značaja katoliške pedagogike. Skupaj s sodelavci je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja gradil trdno osnovo za razvoj katoliškega šolstva na Slovenskem.

Odličje sv. Cirila in Metoda

Člani Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) so 18. junija 1985 sprejeli sklep o cerkvenem odlikovanju za zvesto služenje Cerkvi na Slovenskem. Odlikovanje, sestavljeno iz okrogle bronaste plakete z reliefno podobo sv. Cirila in Metoda in diplome, se podeljuje osebam ali ustanovam, ki so se izkazale s posebnim zvestim služenjem Cerkvi med Slovenci. Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sv. mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če svojci pravočasno obvestijo škofa, v čigar škofiji bo pokop.