Izjava za javnost društva Združeni ob Lipi sprave

11.3.2013 Ljubljana Sprava

Združeni ob Lipi sprave ugotavljamo, da je slovenski narod po formalno končani revoluciji še vedno razdeljen in da niso opravljeni postopki za odpravo hudodelstev in narodno spravo. Zaskrbljeni smo zaradi vzdrževanja in celo spodbujanja medsebojne nestrpnosti, sovraštva in nepripravljenosti za sodelovanje, ki je nujni pogoj vsake uspešne politične skupnosti. Prepričani smo, da je večina ljudi med vojno delovala v duhu obrambe narodovih interesov in zaščite ogroženega naroda v vojnih razmerah. Skladno z Resolucijo št. 1481 parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 25. januarja 2006 o obsodbi komunizma, fašizma in nacizma ter Resolucijo parlamenta EU z dne 2. aprila 2009 o Evropski zavesti in totalitarizmu in praznikom 23. avgustom kot dnevom spomina žrtev totalitarizmov, Državnemu zboru Republike Slovenije in ostalim pristojnim ponovno predlagamo sprejem in potrditev Deklaracije o narodni spravi, ki je pogoj za življenje in preživetje naše družbe. Vsem žrtvam komunističnega, fašističnega in nacističnega režima, ki sodijo v pristojnost naše države, naj za to odgovorni slovenski organi dajo ustrezno zadoščenje in tako omogočijo vsaj sorazmerno odpravo posledic hudodelstev, ki so jih utrpeli, vsem umorjenim pa je treba urediti dostojen pokop in mrliški list, kolikor to še ni urejeno. Odgovorne ljudi in pristojne organe predvsem na političnem, vzgojnem in medijskem področju spodbujamo k medsebojnem spoštovanju in skladno z našo Ustavo in mednarodnimi dokumenti o človekovih pravicah, k spoštovanju dostojanstva vsakega človeka, posebej vseh žrtev totalitarnega in vsakega drugega nasilja. Podpiramo prizadevanja za uveljavljanje celovite zgodovinske resnice o naši preteklosti in za krepitev temeljev narodne samobitnosti in državotvornosti. Skladno z Deklaracijo ohranjamo spomin na vse žrtve revolucionarnega in drugega nasilja in podpiramo prizadevanja za dialog in spravo med nami, kar bo omogočalo Slovencem državotvorno sodelovanje, ki je pogoj za uspešno prihodnost države in za blagor vseh njenih državljanov.


Besedilo je posredoval predsednik društva Združeni ob Lipi sprave prof. dr. Janez Juhant.