Izjava SŠK ob izidu referenduma o ZZZDR

20.12.2015 Slovenija Civilna družba, Družina, Referendum

V imenu Slovenske škofovske konference izražam zahvalo vsem državljanom in državljankam, ki so se na današnjem referendumu o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih zavzeli za vrednoto družine in pravice otrok. Posebna zahvala gre vsem družinskim organizacijam in gibanjem v Sloveniji, ki so v javnosti tehtno predstavili argumente o neprimernosti redefinicije zakonske zveze in se zavzele za vrednoto družine. Obenem izražam zahvalo vsem vernikom in cerkvenim gibanjem za vso molitveno in duhovno podporo.

msgr. Andrej Glavan
predsednik SŠK