Izjava Slovenske karitas ob začetku akcije 40 dni brez alkohola

13.2.2013 Slovenija Akcija, Karitas, Post

V Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani je v sredo, 13. februarja 2013, ob 10.00, potekala novinarska konferenca, na kateri je Slovenska karitas skupaj s soorganizatorji Javno agencijo RS za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net predstavila letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola.

Akcija 40 dni brez alkohola poteka osmo leto zapored. V smislu letošnjega gesla Bodimo zgled otrokom in mladostnikom želijo še posebej poudariti pomen zgleda pri starših, sorodnikih, učiteljih, mentorjih, animatorjih in vseh drugih vzgojiteljih. K podpori akcije so letos zato povabili tudi društvo Žarek upanja in Gasilsko zvezo Slovenije kot eno od največjih prostovoljskih organizacij.

Organizatorji v času akcije med 13. februarjem in 30. marcem 2013 vabijo k različnim oblikam solidarnosti: od osebne 40 dnevne odpovedi alkoholu, do tega, da v času spodbude doma ne strežemo alkohola. Društva, lokalne skupnosti in druge skupine so povabljene, da na prireditvah v času akcije in – če je mogoče – tudi preko celega leta ne strežejo alkohola. V ta namen lahko na naslovih organizatorjev kadar koli dobijo zgibanke, ki jih lahko predstavijo v sklopu prireditev.

Alkoholiziranost je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč. V lanskem letu se je stanje kljub predhodno boljšim podatkom nekoliko poslabšalo, saj je bilo kar 34 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, povezanih z alkoholom. Povprečna alkoholiziranost je bila 1,51 g alkohola na kg krvi. Poleg nadzora in sistema kaznovanja je zato izrednega pomena preventivno delo in aktivnosti, ki dajejo rezultate na daljše časovno obdobje, med te sodi tudi sedaj že tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola. Hkrati je pomembno opozoriti, da se odnos do alkohola na splošno in tudi v prometu gradi iz družine navzven, iz skupine prijateljev, sodelavcev, naših bližnjih. Zato Bodimo zgled in v prometu ne sodelujmo kot vozniki, kot kolesarji ali pešci, če smo pili alkoholne pijače, ter tako prispevajmo k lastni in tuji varnosti.

Tisti, ki se bodo pridružili akciji v obliki 40 dnevne odpovedi alkoholu, lahko svojo udeležbo potrdijo tudi na spletni povezavi www.brezalkohola.si. Na njej so zbrane zgodbe, ki so jih ljudje zapisali na forum in seznam organizacij, kamor se lahko obrnejo po pomoč.

Splet ima pri reševanju problematike na področju zlorab alkohola izredno pomembno mesto. Ljudje še vedno niso dovolj odprti, da bi poiskali ustrezno pomoč. Anonimnost, ki jo zagotavljajo forumi, je ključna, da ljudje zberejo pogum in naredijo prvi korak. Najprej prebirajo izkušnje drugih, kasneje se opogumijo in napišejo svoje.

Forum Alkohol, ki deluje na portalu Med.Over.Net, je v letu 2012 obiskalo 18.371 ljudi, ki so prebrali več kot 135 tisoč strani objavljene vsebine. Skupaj so napisali 522 komentarjev, v katerih so izražali svoje izkušnje, mnenja in povpraševali za nasvet, kako ukrepati v prihodnje. Posebej zanimiva je zgodba uporabnika, ki je svoje doživljanje od odločitve za odpoved alkoholu do večmesečne abstinence redno zapisoval na forumu in ob tem sčasoma postal tudi svetovalec drugim. Tako se je pridružil vsem, ki mislijo, da za zdravo življenje alkohol ni potreben.

Prispevek predstavnice Zavoda Med.Over.Net

Nataša Sorko, predsednica društva Žarek upanja, je opozorila na trpljenje in stiske otrok, ki živijo v družinah, kjer imajo probleme z alkoholom. Predstavila je rezultate raziskave, ki so jo pripravili na podlagi ankete z vzorcem 13.000 otrok in mladostnikov. Izsledki so pokazali, da dve tretjini staršev ve za pitje alkohola svojih otrok in da polovica staršev pitje celo dovoljuje. Začetna starost pitja alkohola se iz generacije v generacijo niža. Rezultati so tudi pokazali, da vsako pitje alkohola pred dopolnjenim 15 letom povečuje verjetnost, da bo oseba imela težave z zasvojenostjo kar za štirikrat.

Vili Tomat, predstavnik Gasilske zveze Slovenje, je navedel, da je v njihovih vrstah preko 133.000 članov, pri čemer jih je preko 28.000 mlajših od 18 let. Izpostavil je hvaležnost mentorjem, ki s svojim zgledom in vzgojo mlade odvračajo od vseh negativnih vplivov, ki jih prinaša ulica, mednje pa sodijo kajenje, alkohol in droge. Poudaril je, da morajo biti mladim vzor predvsem starejši gasilci.

Slovenska karitas bo tudi letos organizirala romanji za udeležence akcije 40 dni brez alkohola. Prvo romanje bo v soboto, 16. februarja 2013, na Brezjah, namenjeno pa bo zdravljenim alkoholikom in tistim, ki kakor koli trpijo zaradi posledic zlorabe alkohola, drugo romanje pa bo v nedeljo, 3. marca 2013, Sveti Gori pri Gorici.


Zgibanka - Besedilo z zgibanke

Plakat


Kontaktne osebe organizatorjev:

Slovenska karitas, Matic Podržaj, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]

Javna agencija RS za varnost prometa, Mateja Markl, tel. 01/400–88–70, e-naslov: [email protected]

Zavod Med.Over.Net, Andreja Verovšek, tel. 01/520–50–50, e-naslov: [email protected]