Izjava Slovenske karitas ob 1. decembru 2013 – Svetovni dan boja proti AIDS-u

1.12.2013 Katoliška Cerkev in Cerkev na Slovenskem Afrika , Karitas, Svetovni dan
Zdravstveni center Ruzo v Burundiju, ki ga podpirajo na Slovenski karitas v sodelovanju z misijonarji. V zdravstvenem centru domačinom vsakodnevno nudijo zdravstveno vzgojo, tudi preventivo vzgojo pred okužbo s HIV Zdravstveni center Ruzo v Burundiju, ki ga podpirajo na Slovenski karitas v sodelovanju z misijonarji. V zdravstvenem centru domačinom vsakodnevno nudijo zdravstveno vzgojo, tudi preventivo vzgojo pred okužbo s HIV

Na Slovenski karitas želimo ob mednarodnem dnevu boja proti AIDS-u javnosti v Sloveniji ponovno sporočiti, da AIDS ni sam bolezen, ki ogroža življenje 34 milijonov ljudi po svetu, ki so okuženi s HIV, ampak je fenomen, ki je v državah v razvoju, predvsem v Afriki, močno povezan z revščino in jo še poglablja. Močno vpliva na družine okuženih in tudi širšo družbeno strukturo ter povečuje neenakost med spoloma in socialno izključenost.

V Afriki, kjer živi največ okuženih s HIV, so še posebej ranljive skupine za okužbo s tem virusom ženske in otroci. Poročilo UNAIDSA-a za 2011 navaja podatke, da danes na svetu živi 3.3 milijonov otrok okuženih z virusom HIV, med njimi jih 90 % živi v Afriki. Vsak dan se še vedno rodi na svetu 1000 otrok okuženih s HIV, ki se večinoma okužijo ob rojstvu ali preko materinega mleka. Le 50 % nosečih HIV pozitivnih žensk ima dostop do zdravil, ki bi lahko preprečile okužbo novorojenčkov. In le 28 % s HIV okuženih otrok prejme zdravila, ki jim pomagajo preživeti. 50 % otrok, ki ne prejmejo teh zdravil, umre pred svojim drugim rojstnim dnem.

Zadnjih nekaj let je mednarodna skupnost na svetovni dan AIDS-a spodbujena k razmisleku o temi ''Priti do ničle: Nič novih HIV okužb. Nič diskriminacije. Nič smrti zaradi AIDS-a''. Po besedah predsednika mednarodne mreže Karitas, kardinala Oscarja Andresa Rodrigueza Maradiage, ta cilj lahko dosežemo z odgovornimi medosebnimi odnosi in posameznikovim vedenjem, vključno s spolno dejavnostjo znotraj stalne in zveste zakonske zveze med enim moškim in eno žensko ter prav tako z izogibanjem že uporabljenih injekcij. Cilj ''nič smrti zaradi AIDS-a'' se lahko doseže z zgodnjim diagnosticiranjem in zdravljenjem okužb s HIV-om, za kar si Karitas že prizadeva s projektom ''HAART terapija za otroke''. V zadnjih letih je bil s pomočjo mednarodne solidarnosti bil storjen velik napredek. Testiranih je bilo okoli deset milijonov oseb iz srednjega in nižjega razrednega sloja. Pa vendar to ni dovolj, nadaljuje kardinal Maradiaga, kajti takšno zdravljenje, ki rešuje življenje, potrebuje še okoli osemnajst milijonov ljudi. Prebivalstvo Afrike in njihove avtoritete tako potrebujejo sredstva za boj proti pandemiji AIDS-a, sredstva za antiretrovirusna zdravila ter oskrbo ljudi, ki živijo s HIV-om in AIDS-om. Potrebujejo pa tudi sredstva, da ustvarijo pogoje za dolgoročni trajnostni razvoj in posledično za zmanjševanje revščine.

Cerkev je močno vključena v preventivo in oskrbo okuženih s HIV-om in obolelih za AIDS-om. Več kot četrtino vseh, ki so oboleli za AIDS-om, je oskrbovanih s strani Katoliške Cerkve. Še posebej v Afriki, kjer je HIV in AIDS najbolj razširjen, je Cerkev najbolj dejavna. Tudi mednarodna Karitas, kot cerkvena organizacija je zelo dejavna na tem področju. Caritas internationalis že več kot petindvajset let izkazuje »nežnost in bližino Cerkve« do oseb, okuženih z virusom HIV in obolelih za AIDS-om. Skozi neposredno delovanje Caritas v okoli 116 državah po svetu kot institucija pričujemo o ljubezni Cerkve.

Na tem področju smo dejavni tudi na Slovenski karitas. V zdravstvenih centrih v Afriki, ki ji v sodelovanju s slovenskimi misijonarji podpira Slovenska Karitas, zdravstveni delavci pomagajo okuženim s HIV in obolelim AIDS-om, in sicer s testiranjem in zdravili. Izvaja pa se tudi redna preventivna zdravstvena vzgoja za prebivalstvo, da bi se preprečile nove okužbe. Preko trajne mesečne podpore v okviru akcije Karitas Z delom do dostojnega življenja v Afriki, pa slovenske družine podpirajo tudi družine v Burundiju in Ruandi, kjer so starši HIV pozitivni. Preko te akcije so ti starši dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe zelo težko. Na ta način lahko preživijo svoje družine in tudi sebe. Če imajo dovolj hrane, jim tudi protiretrovirusna zdravila pomagajo, če je nimajo ta zdravila ne delujejo.

Osebe, ki živijo s HIV-om, se še naprej soočajo tudi z diskriminacijo, stigmatiziranjem in celo nasiljem. Karitas si prizadeva pospeševati sprejemanje in spremljanje okuženih in obolelih, kot je zapisal predsednik Karitas Internationalis, kardinal Maradiaga. Na letošnji svetovni dan boja proti AIDS-u nas vabi k molitvi in solidarnosti, da bi okrepili svoja prizadevanja za pospeševanje takšnega sveta, ki je brez novih okužb s HIV-om, brez smrti zaradi AIDS-a in brez diskriminacije, kajti ne obstaja človeško življenje, ki bi bilo bolj sveto od drugega.


 

Pripravila: Jana Lampe, Slovenska karitas, [email protected], 01 300 59 68