Izjava SKLS zoper javno spodbujanje sovraštva do katoličanov in katoliške Cerkve

V Svetu katoliških laikov Slovenije smo zgroženi nad izjavami Svetlane Makarovič, objavljenimi 6. januarja 2012, na spletnem portalu planetsiol.net, v rubriki Intervju tedna z naslovom Nekatere stvari je treba sovražiti. Ni naključje, da je naslov intervjuja z znano slovensko pisateljico povzet ravno po najbolj zaskrbljujoči izjavi v omenjenem intervjuju: »So stvari, ki jih je treba sovražiti. Po mojem mnenju je katoliška Cerkev v Sloveniji nekaj, kar moraš sovražiti. Jaz to čutim kot svojo državljansko dolžnost.«

Svet katoliških laikov Slovenije kot civilnodružbena organizacija, ki predstavlja katoliške laike iz dobrodelnih, izobraževalnih, mladinskih, kulturnih, kontemplativnih in drugih katoliških organizacij in gibanj odločno obsoja omenjeno izjavo kot zavržno, primitivno in nedopustno, še posebej v kontekstu celotnega intervjuja.

Ključna vrednota svobodne in demokratične družbe, iz katere izhaja ustavni in pravni red Republike Slovenije, je poleg vrednote človekovega dostojanstva svoboda vesti in svoboda veroizpovedi. Slovenska Ustava individualno in kolektivno versko svobodo v 16. členu postavlja ob bok pravici do nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja. S tem je verski svobodi priznan poseben ustavni status. Hkrati Ustava kot protiustavno prepoveduje vsakršno spodbujanje k verski neenakopravnosti in vsakršno razpihovanje verskega sovraštva in nestrpnosti.

Ne glede na verjetno zgolj naključno podobnost izjav slovenske pisateljice v intervjuju z navedbami v članku »Judje so krivi!«, objavljen 16. novembra 1941 v tedniku Das Reich, in sicer da je državljanska dolžnost vsakega Nemca, da podpira protijudovske ukrepe, smo v Svetu katoliških laikov Slovenije prepričani, da mora Republika Slovenija k preprečevanju javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti pristopati skladno z načelom demokratične in pravne države ter načelom varstva človekovega dostojanstva, neselektivno, skladno z načelom enakosti.

Kazenski zakonik v 297. členu inkriminira javno spodbujanje in razpihovanje verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, toliko bolj, če je omenjeno izvršeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja. Od pristojnih državnih organov na podlagi ustavnega načela zaupanja v pravo utemeljeno pričakujemo, da bodo izvedli vse ustrezne postopke.

Ustavno sodišče je nedavno v odločbi U-I-109/10 z dne 26. 09. 2011 razložilo človekovo dostojanstvo kot izhodiščni temelj ustavnega in pravnega reda Republike Slovenije. Zgodovinski spomin in izkušnje nas učijo, da človekovo dostojanstvo v obdobju totalitarnih režimov na Slovenskem ni bilo spoštovano. Ustavno sodišče je že leta 1998 v odločbi Up-301/96 zapisalo, da je v zgodovinsko poslanstvo slovenske Ustave vgrajen njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema. Z zanikanjem individualne in kolektivne verske svobode, zanikamo človekovo dostojanstvo, od tu pa ni več daleč do vrnitve nedemokratičnih časov. Zato poudarjamo, da je za zgraditev strpne, demokratične in svobodne družbe, ki bo dosledno uresničevala spoštovanje človekovega dostojanstva, potrebno prizadevanje slehernega posameznika. Tudi tistega, ki verjame, da nima dlake na jeziku.

Svet katoliških laikov Slovenije

 

Izjava v pdf obliki.