Izjava odraslih skavtov o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

20.12.2015 Družina, Država

Združenje bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov (ZBOKSS) nasprotuje noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Prepričani smo, da novela zakona radikalno negativno spreminja definicijo zakonske zveze kot skupnosti moškega in ženske, izničuje pravico otroka do očeta in matere ter z zlorabo oblasti nasilno posega v naravni proces človekovega rojstva in zdravega razvoja njegove spolne identitete.

Skavtstvo je več kot 100 let staro, po vsem svetu razširjeno vzgojno gibanje, ki ga usmerjajo skavtski vzgojni zakoni in vzgojna metoda. Nasprotovanje noveli zakona naslanjamo zlasti na skavtski zakon, ki se glasi: Skavt spoštuje naravo in vidi v njej Božje delo.

Vzgojna metoda skavtstva deluje iz izkušnje, da sta za harmoničen razvoj otroka potrebna moški in ženski lik. Zato skrbimo, da imajo vse skavtske skupne voditelja in voditeljico. Ob njima otroci in mladostniki spoznavajo različnost in dopolnjevanje njunih narav.

Prepričani smo, da sta moški in ženska v zakonski zvezi potrebna za začetek človeškega življenja, za otrokov celosten razvoj in varno odraščanje. Zavedamo se, da so tudi zakonske zveze lahko ranjene in nepopolne, vendar novela zakona s posvajanjem otrok v skupnosti istospolnih parov teh problemov ne rešuje, ampak razmere za otrokove bivanjske stiske le še širi.

Spol je naravna danost, zato ga ne moremo in ne smemo poljubno spreminjati. Zato nasprotujemo vsakršni propagandi, ki trdi, da je spol zgolj rezultat kulturnih okoliščin in nekaj, s čimer lahko eksperimentiramo. S takim ravnanjem se igrajo z zakoni narave.

Zaradi vsega naštetega Združenje svoje člane in druge volivce poziva, da na referendumu 20. decembra letos obkrožijo PROTI.