Izjava Nadškofije Maribor v zvezi z odprodajo nepremičnin

1.3.2016 Maribor Škofija Maribor

V povezavi z zadnjimi medijskimi poročanji želi Nadškofija Maribor podati naslednje pojasnilo:

Nadškofija Maribor je v sodelovanju s svojimi upniki sklenila sporazum, ki ji omogoča preživetje. Zaradi nedavnega netočnega medijskega poročanja ponovno pojasnjujemo, da sporazum zajema le ureditev dolžniško-upniških razmerij med Nadškofijo Maribor in njenimi upniki.

Nedavna prodaja sedeža Nadškofije Maribor je bila izvedena v okviru izvajanja tega sporazuma, kar Nadškofiji Maribor omogoča nemoteno nadaljnje delovanje. S tem je bil skupaj s Slomškovim skladom narejen pomemben korak k ohranitvi Slomškove dediščine. Ob tem bi želeli poudariti, da so avstrijske škofije navedeni sklad ustanovile z namenom solidarnostne pomoči za ohranitev Slomškove dediščine, saj je Nadškofija Maribor s temi škofijami zgodovinsko povezana.

 

Nadškofija Maribor