Izjava Nadškofije Maribor ob sklenitvi sporazuma z upniki

3.3.2015 Maribor Škofija Maribor

S to izjavo obveščamo javnost, da je Nadškofija Maribor po dolgotrajnih pogajanjih in dogovarjanjih, ki so potekala z zavestjo, da je dogovor najugodnejša rešitev za vse deležnike, s svojimi institucionalnimi in neinstitucionalnimi upniki sklenila sporazum, s katerim so podpisniki uredili medsebojna dolžniško-upniška razmerja. Sklenitev sporazuma, h kateremu je podal soglasje tudi Sveti sedež in ki se nanaša zgolj na obveznosti Nadškofije Maribor, predstavlja, glede na nastalo finančno situacijo Nadškofije Maribor, dober kompromis. Za poplačilo svojih dolgov namenja Nadškofija Maribor praktično vse svoje premoženje. Višina končnega poplačila velike večine upnikov bo tako odvisna od uspešnosti unovčenja tega premoženja, pri čemer pa bo postopek unovčevanja potekal daljše časovno obdobje.

Sklenitev sporazuma predstavlja za Nadškofijo Maribor končanje enega izmed težjih obdobij v njenem obstoju, hkrati pa pomeni nov začetek v izpolnjevanju osnovnega poslanstva Cerkve, ki se uresničuje na področjih oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti. Zadnja leta je bilo namreč izvajanje pastoralne dejavnosti v Nadškofiji Maribor, zaradi napornega iskanja rešitve finančne situacije in s tem negotove prihodnosti, mnogokrat oteženo. Upamo, da bo v prihodnje, kljub zelo omejenim finančnim virom, mogoče učinkoviteje načrtovati in uresničevati pastoralno dejavnost, k čemer bo zagotovo pripomoglo tudi imenovanje novega pastirja.

Velika zahvala gre bankam upnicam ter vsem ostalim upnikom za aktivno in konstruktivno sodelovanje ter pripravljenost, da skupaj najdemo rešitev, ki je v dani situaciji optimalna za vse strani. Iskreno se zahvaljujemo tudi Škofiji Graz-Seckau za njeno strokovno pomoč in svetovanje v postopku pogajanj.

Veseli smo, da je prišlo do sklenitve sporazuma, pri čemer pa bo v postopku njegovega izvajanja potrebno narediti še kar nekaj korakov. Ob vsem tem pa zaupamo v Božjo pomoč ter v solidarnost in dobroto ljudi h katerim smo poslani.

Nadškofija Maribor