Izbira članov župnijskih pastoralnih svetov

26.9.2021 Cerkev v Sloveniji Škofija Koper, Škofija Ljubljana, Župnija
Foto: Družina Foto: Družina

V nedeljo, 26. septembra 2021, bo v župnijah Nadškofije Ljubljana ter Škofije Koper potekala izbira članov župnijskih pastoralnih svetov oz. župnijskih gospodarskih svetov.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Ustanovitelj ŽPS je župnik.

ŽPS sestavljajo:
– člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;
– voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;
– izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;
– če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;
– župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.

Slovenski škofje ordinariji so 11. januarja 2021 na 27. seji Stalnega sveta SŠK sklenili, da se izbira članov v župnijske pastoralne svete zaradi epidemije covida­19 preloži na jesen 2021.