Inovativna pedagogika 1:1

  • Ali v šolah net-generacijo mladih naučimo živeti in delovati v hitro spreminjajoči se družbi 21. stoletja?
  • Govorimo o globalni dostopnosti znanja - kakšna bo vloga šole pri posredovanju znanja v prihodnosti?
  • Živimo v svetu inovacij. Znamo inovirati tudi poučevanje in učenje?
  • Kakšna je vizija inovativnega poučevanja s pomočjo sodobne tehnologije?                                                                                  Predstavitev rezultatov projekta, pouka 1:1 in evalvacije bo na zaključni konferenci projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja v soboto, 18. 4. 2015, v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška Vrbanska 30 Maribor.

Dnevni red:

9.30 – 9.45      Uvodni pozdrav: mag. Andrej Flogie (ZAMS), dr. Andrej Fištravec (župan mestne občine Maribor) državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota (MIZŠ);

9.45 – 11.20    Dosežki projekta: dr. Magdalena Šverc (ZAMS), dr. Boris Aberšek (FMN), mag. Andreja Bačnik (ZRSŠ), mag. Andrej Flogie (ZAMS), Radovan Krajnc (ZRSŠ), Maja Vičič Krabonja (ZAMS);

odmor

11.30 – 13.00 Predstavitev inovativne pedagogike v praksi: učenci, dijaki in učitelji vključenih šol (Biotehnična šola Maribor, Gimnazija Jožeta Plečnika, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Brežice, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Hruševec Šentjur, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Škofijska gimnazija Maribor);

14. 00 – 14.30 Implementacija: Marija Mustar, Robert Gajšek (OŠ Hruševec Šentjur), Romana Košutnik (OŠ Črna na Koroškem), Teo Pucko (OŠ Prežihovega Voranca Bistrica), Gašper Mlakar (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, dijak);

                  14.30 – 15.15 Predstavitev rezultatov evalvacije: dr. Tina Rutar Leban (PI), dr. Magdalena Šverc (ZAMS), mag. Andrej Flogie (ZAMS);

15.15 – 16.00 Kako naprej? Zvonimir Stanić (Carnet Hrvaška), Aleš Ojsteršek (MIZŠ)

Vodstvo projekta, ravnatelji, učitelji, dijaki in ostali sodelavci bodo za izjave na razpolago ob 12.00 na glavnem odru.

 

Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri gospe Silvi Belšak na tel. št.: 0590/92 207 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].