God mučenca bl. Alojzija Grozdeta

Katoliška cerkev v Sloveniji 27. maja praznuje god mučenca bl. Alojzija Grozdeta.

Osrednje praznovanje njegovega godu bo v romarskem središču novomeške škofije na Zaplazu, kjer so shranjene njegove relikvije:

Vse potrebne podatke lahko najdete tudi na spletni strani Škofije Novo mesto: http://www.skofija-novomesto.si/

Za osebno molitev in župnijsko bogoslužje so na povezavah na voljo: KNJIŽICAmašni obrazec z berili, molitev za kanonizacijo in litanije bl. Alojzija Grozdeta.


Na evharističnem kongresu v Celju je bil 13. junija 2010 med sveto mašo, ki jo je daroval državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone in katere se je udeležilo 32.000 vernikov, razglašen za blaženega Alojzij Grozde.

Blaženi Alojzij Grozde (1923 – 1943) dijak mučenec, se je rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah, župnija Tržišče. Bil je član Katoliške akcije ter voditelj Marijine kongregacije in vnet častilec evharistije ter Jezusovega im Marijinega Srca. To češčenje je z veliko gorečnostjo širil med svojimi vrstniki, ker je hotel h Kristusu pritegniti čim več mladih. Njegovo dosledno in vzorno krščansko življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu sprave in v evharistiji, katero je imenoval »Sonce mojega življenja«. Na Mirni so ga 1. januarja 1943 pod krivo obtožbo umorili partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu jo prizadeli iz prezira do vere. Njegov praznik obhajamo na njegov rojstni in krstni dan, 27. maja. Za blaženega je bil razglašen na evharističnem kongresu v Celju, 13. junija 2010. Njegove relikvije so od leta 2011 shranjene v Marijini cerkvi na Zaplazu.

Kardinal Bertone je v imenu papeža Benedikta XVI. Alojzija Grozdeta za blaženega razglasil z naslednjimi besedami:

»Po goreči želji našega brata Andreja Glavana, novomeškega škofa, in drugih bratov v škofovski službi ter mnogih vernikov, in potem, ko smo slišali za mnenje Kongregacije za zadeve svetnikov, z našo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služabnik Alojzij Grozde, verni laik iz Katoliške akcije in mučenec, ki je v moči evharistije s svojo stanovitno vero in zvestobo do Kristusa, sprejel preganjanje vse do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 27. maja, na dan njegovega rojstva in svetega krsta«.

Papežev odposlanec kardinal Bertone je v homiliji med mašo 13. junija 2010 poudaril: »V podobnih razmerah in z enako globoko vero je v prejšnjem stoletju pričeval tudi mladi slovenski mučenec Alojzij Grozde, ki je evharistijo rad imenoval »sonce mojega življenja«. Pozorno branje zgodovine Cerkve na Slovenskem, zlasti nasilnih preganjanj, ki jih je utrpela v preteklem stoletju – pomislimo na čase tuje okupacije,  državljanske vojne in brezbožnega režima – nam bo razkrilo, da je bila Božjemu ljudstvu evharistija glavni vir opore, moči in tolažbe« ter dodal: »Prav v tem smislu imamo lahko za sad Božje previdnosti, da sem danes kot enega izmed sinov te ljubljene dežele lahko vpisal med blažene Alojzija Grozdeta. Že v svoji rani mladosti je bil resnični učenec Jezusa Kristusa, navzočega v Najsvetejšem zakramentu. Na kolenih se je v zavzetem in zvestem evharističnem češčenju naučil, kaj pomeni popolno darovanje, ki vključuje celo pripravljenost žrtvovati lastno življenje. Še ne dvajsetleten je zaradi vere pretrpel mučeniško smrt in se celostno upodobil po Jezusu. Naj bo torej Alojzij Grozde naš zgled in priprošnjik ter naj nam izprosi milost, da bi bili tudi mi v bratskem občestvu Cerkve vedno zvesti Gospodu«.

Še isti dan, se je ob koncu opoldanske molitve z verniki na trgu sv. Petra papež Benedikt XVI. spomnil našega prvega blaženega mučenca z besedami: »Blaženi Alojzij je bil posebej vnet častilec svete evharistije, ki je krepila njegovo neomajno vero, njegovo darovanjsko držo za odrešenje duš, ter njegov apostolat v Katoliški akciji, da bi čim več mladih pripeljal h Kristusu«.

Ob 50. obletnici Grozdetove mučeniške smrti, leta 1992 je nadškofija Ljubljana, začela cerkveni postopek za priznanje njegovega mučeništva ter s tem za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. Škofijski postopek za priznanje mučeništva je bil sklenjen leta 1999. V rimski fazi procesa je bila narejena Pozicija, ki je bila izročena Kongregaciji za zadeve svetnikov, septembra 2003. Kongres teologov in kardinalska komisija sta izdali pozitivno mnenje o priznanju mučeništva. Dne 27. marca 2010 je sveti oče Benedikt XVI. v posebno avdienco sprejel prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, nadškofa msgr. Angela Amata SDB in odobril objavo o priznanju mučeništva Božjega služabnika Alojzija Grozdeta. S tem je bila dokončno odprta pot za slovesno beatifikacijo.

Ob prvem praznovanju godu leta 2011 so bili njegove relikvije s pokopališča v Šentrupertu prenesene v osrednjo svetišče novomeške škofije v Marijino cerkev na Zaplazu, kjer so bile položene v oltar. Vsako prvo nedeljo v mesecu, je na Zaplazu Grozdetov molitveni shod s sveto mašo, litanijami in molitvijo za kanonizacijo. Kapela z njegovimi relikvijami je v teh letih postala cilj mnogih romarjev iz vse Slovenije in iz tujine.  Na njegovo priprošnjo so bila že nekatera uslišanja.

Alojzij Grozde je čudovit zgled krščanskega življenja in tako vzor za vsakega kristjana, še posebej za mladino. Njegova mučeniška smrt iz prezira do vere razodeva zvestobo krščanskim idealom, ki so jih ljudje na našem prostoru, pogumno izpovedovali tudi v najhujših trenutkih življenja slovenskega naroda.

Besedilo je posredoval msgr. mag. Igor Luzar.


Več na: