Diakonska posvečenja v Cerkvi na Slovenskem

10.9.2017 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Diakon
Diakoni lahko berejo in oznanjajo Božjo besedo, prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo blagoslove ter vodijo krščanski pogreb. Diakoni lahko berejo in oznanjajo Božjo besedo, prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo blagoslove ter vodijo krščanski pogreb.

V mesecu oktobru bo v Cerkvi na Slovenskem deset bogoslovcev prejelo diakonsko posvečenje. V letu 2017 bo tako v Cerkvi na Slovenskem skupaj posvečenih 16 diakonov, eden pa bo v začetku leta 2018.

Škofija Celje
Na god sv. Uršule, v soboto, 21. oktobra 2017, bo ob 10. uri v celjski stolnici prejel red diakonata Matic Lesjak, bogoslovec 6. letnika, doma iz župnije Sv. Jurij ob Taboru.

Škofija Koper
V torek, 10. oktobra 2017, ob 9.00, bo v cerkvi svetega Ignacija Lojolskega v Rimu prejel diakonsko posvečenje bogoslovec Škofije Koper Blaž Kernel na študiju v Rimu.
V nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 16.00, bosta na Sveti Gori prejela diakonsko posvečenje bogoslovca Škofije Koper Gašper Naglost iz župnije Vipava in Andrej Penko iz župnije Ubeljsko.


Diakonska posvečenja med redovniki in gibanji

Diakonsko posvečenje v Pleterjah

Jezuiti so imeli letos tri diakonska posvečenja: 22. aprila sta bila v Parizu posvečena Benjamin Bevc (iz Cerkelj ob Krki, Škofija Novo mesto) in Marko Pavlič, in 18. aprila pa v Rimu še Egon Hriberšek. (novi diakoni so inkardinirani v slovensko provinco).

25. novembra bosta v Puli na Hrvaškem posvečena Janez Barborič (iz Šmarjete, Škofija Novo mesto) ter Tomaž Kunaver v neokatehumenski skupnosti.

Za škofijo Bolzano-Bressanone / Bozen-Brixen je bil septembra 2017 posvečen v diakona Peter Kočevar, bogoslovec tiste škofije, sicer doma iz Brežic.


Nadškofija Ljubljana
Diakonsko posvečenje bo v nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Posvečeni bodo trije bogoslovci ljubljanske nadškofije: Primož Meglič, roj. 13. avgusta 1993, iz župnije Ivančna Gorica; Marko Mrlak, roj. 15. aprila 1966, iz župnije Žiri; Peter Stele, roj. 5. julija 1989, iz župnije Komenda.

Skupaj z njimi bosta v diakona posvečena tudi redovna bogoslovca: cistercijan br. Jona Vene, roj. 10. aprila 1981, iz župnije Ljubljana - Sv. Peter; kapucin br. Miroslav Pavšek, roj. 11. Februarja 1983, iz župnije Zagorje ob Savi.

Nadškofija Maribor
2. januarja 2018 bo na Ptuju, v župniji sv. Petra in Pavla, minorit br. Rufin Vladimir Predikaka posvečen v diakona.

Škofija Novo mesto
Diakonsko posvečenje v novomeški škofiji bo v soboto, 28. oktobra, ob 10.00 v Župniji Podzemelj v Beli Krajini. Škof msgr. Andrej Glavan bo podelil diakonsko posvečenje bogoslovcu 6. letnika Branku Jurejevčiču.

Škofija Murska Sobota
28. junija 2017 je bil v soboški stolnici v diakona posvečen Aljaž Baša, iz župnije Beltinci.


Tri stopnje duhovniške službe