Devica Marija in duhovništvo

16.5.2012 Cerkev na Slovenskem Anton Martin Slomšek, Spletna stran
Upokojeni mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej Upokojeni mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej

Uvodnik upokojenega škofa Jožefa Smeja v mesecu maju za spletno stran http://am.slomsek.net

 

Podpisani sem bil pred leti pri sveti maši, ki jo je daroval neki bogoslovni profesor. Po začetnem pozdravu je naslovil vernike takole: »Vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, da bi oznanjali slavna dela Boga, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč…« (prim. 1 Pt 2,9).

Vernikom so zažarele oči. Mi? Mi da smo duhovništvo, králjevo duhovništvo, duhovništvo Kristusa Kralja? To prvič slišimo, ali pa smo morebiti preslišali! In vendar je to resnica! V moči krsta imamo pravico in dolžnost do polnega, zavestnega in dejavnega sodelovanja pri sveti mašni daritvi. To je tako imenovano skupno ali krstno duhovništvo. Vsi krščeni naj bi se Bogu zahvaljevali in darovali brezmadežno žrtev, daritev svete maše, in to ne le po mašnikovih rokah, marveč združeni z njim. Tako bi se naučili darovati tudi sami sebe. Tisti, ki daruje samó drugega, ne pa tudi sebe, je bolj krvnik, rabelj, kakor pa resnični darovalec.

Kristus Gospod nas je pri krstu napravil za duhovnike Bogu. S prerojenjem in maziljenjem s Svetim Duhom pri krstu smo posvečeni za sveto duhovništvo, da bi z vsemi dejanji na novo prerojenega človeka darovali duhovne daritve. Vsa dobra dela krščenih, njih molitve, apostolske spodbude, zakonsko in družinsko življenje, duševni in telesni napor, pa tudi potrpežljivo prenašanje nadlog življenja, postanejo duhovne daritve. Vse to pri evharistični daritvi z darovanjem Gospodovega telesa darujejo nebeškemu Očetu. Marija sodeluje pri nadnaravnem rojstvu, pri krstu vsakega človeka. Ona je spočela in rodila celotnega Kristusa, glavo in ude. Pri krstu nas rodi kot ude skrivnostnega Kristusovega telesa.

Poleg krstnega ali skupnega duhovništva pa obstaja še službeno ali hierarhično duhovništvo. Tisti, ki prejmejo zakrament svetega reda, so pravi duhovniki nove zaveze. Nastopajo v Kristusovi osebi in kot taki darujejo edino daritev nove zaveze.

Povezava med službenim duhovništvom in med Devico Marijo. Duhovnik je tako rekoč drugi Kristus, ker nastopa v Kristusovi osebi. Marija potemtakem v vsakem duhovniku vidi Jezusa Kristusa, svojega Sina. To nazorno kažejo freske v sombotelski bogoslovni kapeli. V sombotelskem bogoslovju sem preživel štiri leta.

Prva freska: Brezmadežna Devica. Napis: Od vekomaj sem ordinirana, postavljena. Duhovnik v mašnem plašču. Napis: Od vekomaj sem ordiniran, postavljen. Ti si duhovnik vekomaj. (prim. Prg 8,22 sl. In Ps 110,4).

Druga freska. Devica Marija rodi Jezusa. Napis: In porodila je Sina prvorojenca. Duhovnik se pri spremenitvi sklanja nad kruhom. Napis: In Beseda je meso postala (Lk 2,7; Jn 1,14). In še tretja freska. Marija stoji pod križem, angeli pa prestrezajo Kristusovo kri v zlate kelihe. Napis: Kakšna bo korist od moje krvi, če bo prelita? (Ps 30,10). Duhovnik drži v rokah kelih in izgovarja Kristusove besede: »To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov.«

Ikonografija je skozi vse čase rabila vernikom za premišljevanje Kristusove skrivnosti.    
 

msgr. dr. Jožef Smej
upokojeni mariborski pomožni škof