Demanti na članek z naslovom Minaret brez džamije

20.9.2013 Slovenija Demanti

Komentator Vlado Miheljak je v tedniku Mladina z dne 20. septembra 2013 objavil besedilo z naslovom Minaret brez džamije. V njem predstavlja stališče, da naj bi nekdanji nadškof dr. Franc Rode v imenu Katoliške Cerkve nasprotoval gradnji džamije. Trditev je zavajajoča, saj je iztrgana iz izvornega konteksta. Katoliška Cerkev v Sloveniji je vedno podpirala gradnjo verskega centra, namenjenega slovenskim muslimanom, saj se odločno zavzema za pravico do verske svobode verujočih državljanov in pravico verskih skupnosti do primernih bogoslužnih prostorov. Slovenski škofje, še posebej ljubljanski nadškofje in predsedniki Slovenske škofovske konference (SŠK), so temo vedno obravnavali nevtralno in s poudarkom, da za to vprašanje ni pristojna Katoliška Cerkev, ampak država in politika. To stališče je izpostavil že nekdanji ljubljanski nadškof dr. Franc Rode, ki je dejal, da je za njegovo postavitev potreben dogovor, ki ga morajo doseči politiki in celotna slovenska družba.

Sodelovanje med Katoliško Cerkvijo in Islamsko skupnostjo v Republiki Sloveniji poteka v znamenju dialoga in pozitivnih odnosov že od sedemdesetih leta prejšnjega stoletja. Kot primer omenjamo dogodek, ko so v prostorih Teološke fakultete na Poljanski cesti v Ljubljani leta 1976 muslimani imeli predavanje o islamu in znanosti, pripravil pa ga je takratni odbor muslimanske skupnosti v Ljubljani. Mufti dr. Nedžad Grabus je s svojim prihodom v odnose med katoličani in muslimani prinesel še več razumevanja in medsebojnega spoštovanja, zato je dialog med našima verskima skupnostma odprt in kooperativen. To med drugim dokazujejo naslednja dejstva: skupna podpora obeh verskih skupnosti vrednotam zakonske zveze in družine[1], Zakonu o verski svobodi       [2] ter vabilo muftija predsedniku SŠK škofu Andreju Glavanu k udeležbi na nedavni slovesnosti položitve temeljnega kamna za novo džamijo v Ljubljani.

dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK