Demanti in pojasnilo v zvezi z neresničnim poročanjem nekaterih medijev o poslovanju Nadškofije Maribor

Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika v Mariboru - vir - splet Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika v Mariboru - vir - splet

V zvezi s poročanjem nekaterih medijev (Pop TV, RTV SLO, Siol.net, Delo) v zadnjih treh dneh, da naj bi Nova ljubljanska banka prek slamnatih podjetij mariborske nadškofije izgubila sedem milijonov evrov v Bosni in Hercegovini in da naj bi bil o celotnem poteku zlorabe evropskih sredstev obveščen tedanji mariborski nadškof pomočnik Anton Stres, izjavljamo, da to ni res. Tedanji nadškof pomočnik Stres je bil seznanjen zgolj s krovnim dogovorom o sodelovanju med Nadškofijo Maribor in Vegradom, ki je z vidika postopka in zakonitosti neoporečen in ga je zato tudi podpisal. To dejstvo z zlorabo evropskih sredstev nima povezave. Prav tako zavračamo trditev, »da je bil o zavestnem zavajanju ministrstva, da bi dobili evropska sredstva, obveščen tudi tedanji pomočnik mariborskega nadškofa Anton Stres.« Informacija, da bi to trdila obdolženec in njegov odvetnik, je prav tako neresnična in zavajajoča, kar je razvidno iz zapisnika zaslišanja. Nadškofija Maribor nedvoumno poudarja, da škofje ordinariji nikoli niso odredili ali kadar koli odobrili očitanih poslov, ki naj bi privedli do oškodovanja Nove ljubljanske banke in nepravilne porabe evropskih sredstev.

Škofijski gospodarski svet Nadškofije Maribor, katerega članstvo sestavljajo tudi škofje in duhovniki, ni nikoli obravnaval ali potrdil izvajanja goljufivih poslovnih mahinacij in malverzacij po svetu, skrivaškega plasiranje denarja po tujih bankah, prisiljevanja zaposlenih v prevzemanje podjetij in zlorabe evropskih sredstev oziroma zavajanja pristojnega ministrstva. Odgovornost za zakonito in ekonomično načrtovanje, izvajanje in nadzorovanje posameznih poslov gospodarske dejavnosti Nadškofije Maribor je bila vedno postavljena na poklicno imenovane in strokovno usposobljene člane uprav in nadzornih svetov samostojnih in avtonomnih gospodarskih družb oziroma podjetij, čeprav so bile škofije ali druge cerkvene pravne osebe njihove ustanoviteljice oziroma lastnice.

Nadškofija Maribor dejavno sodeluje s pristojnimi organi Republike Slovenije pri preverjanju pravilnosti in zakonitosti poslovanja gospodarskih družb oziroma podjetij v lasti škofij in drugih cerkvenih pravnih oseb. V interesu upnikov in vernikov je čimprejšnje razkritje morebitnih oškodovanj zasebne lastnine in nacionalnih ter evropskih javnih sredstev. Skupaj s pristojnimi državnimi organi si bodo predstavniki Cerkve v Sloveniji še naprej prizadevali, da bi bile negativne posledice neuspelega poslovanja gospodarskih družb oziroma podjetij v lasti škofij in drugih cerkvenih pravnih oseb čim manjše in čim manj nepravično oziroma neenakopravno porazdeljene in da se bodo zoper morebitne odgovorne osebe v najkrajšem času začeli postopki ugotavljanja disciplinske, odškodninske in kazenske odgovornosti.


Janez Lesnika
generalni vikar Nadškofije Maribor