Deklaracija Za življenje

16.5.2020 Slovenija Civilna družba, Družina
Vir: splet Vir: splet

Organizacijski odbor za pripravo "Pohoda za življenje 2020 vabi k podpisu Deklaracije Za življenje. Z njo boste izrazili svojo podporo nerojenim otrokom ter njihovim materam v stiski. Nerojeni otroci ter njihove mame v stiski so najbolj ranljivi in najbolj nemočni med nami, zato potrebujejo vsakega izmed nas. Naj tudi z vašo pomočjo Slovenija postane bolj prijazna nerojenim otrokom in njihovim mamam v stiski.

Deklaracijo "ZA življenje" še danes preko računalnika podpišete tukaj.

DEKLARACIJA ZA ŽIVLJENJE V TISKANI OBLIKI! Veliko ljudi ne uporablja računalnika, pametnega telefona ali tablice, pa bi zelo radi podpisali deklaracijo. V prilogi imate obrazec, ki ga natisnete in deklaracijo ponudite v podpis. Podpisane obrazce pošljite čimprej na naslov: Pohod za življenje, p.p. 2056, 1001 Ljubljana.

Vabimo vse, ki imate sočutje do nerojenih otrok in njihovih mater v stiski, da čimprej podpišete Deklaracijo Za življenje. Prav tako vas prosimo, da to sporočilo posredujte sorodnikom, prijateljem in vsem, ki cenijo vrednoto življenja.

Urša Cankar Soares,
za Koordinacijski odbor "Pohod za življenje 2020"
e-naslov: [email protected]


Deklaracije ZA življenje

Slovenija se bliža 70. obletnici uzakonitve splava (to bo leta 2022). Spominjamo se večkot sedemsto tisočotrok, ki so izgubili življenje v postopkih splava, ter njihovih ranjenih mater in očetov. Hudo nam je za izgubo generacij talentiranih deklet in fantov, ki niso mogli uresničiti svojih življenjskih priložnosti. Ob tem se zavedamo, da moramo posamezniki in družba imeti do njihovih mater, očetov, starih staršev, bratov in sester odnos najglobljegačloveškega sočutja.

Ne moremo si več zatiskati oči in molčati. Nekaj je treba storiti, zato spodaj podpisani izjavljam:

1. Vsi rojeni in nerojeni otroci imajo enako človeško dostojanstvo in pravico do življenja, ne glede na spol, starost, telesne sposobnosti, zdravstveno stanje in materialni položaj staršev.

2. Pravica do življenja je temeljna pravica, ki jo ščiti slovenska ustava, ne da bi razlikovala rojene in nerojene otroke. Zavzemam se za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti.

3. Sočutna obravnava nosečih mater in vsestranska pomočtistim v stiski mora postati ključna naloga zdravstvenih, svetovalnih in socialnih ustanov. Država mora podpirati civilnodružbene organizacije in skupine, ki predano pomagajo nosečim materam v stiski. Vzgojo za sočutno pomočin podporo nosečim materam v stiski je potrebno vključiti v šolske programe na predmetni stopnji osnovne šole in v srednji šoli.

4. Splav odvzame življenje nedolžnemu otroku in pomeni hudo nesrečo za njegovo mamo, očeta in celotno družino.

5. Splav ruši splošen človeški čut za sočutje, solidarnost, svobodo in enakost, ki tvorijo zdravo in pravično družbo.

6. Prepričan/a sem, da je sočutje edini pravi način odnosa do mater in vseh, ki jih je splav prizadel ter žalujejo zaradi izgube nerojenega otroka. Zato jim moramo biti posamezniki in družba v oporo.

7. Slovenci smo majhen in ogrožen narod, a dovolj bogati, da lahko omogočimo življenje vsem približno štiri tisočnerojenim otrokom, ki vsako leto umrejo v naročenih splavih po slovenskih bolnišnicah. V svetu poznajo številne rešitve za zaščito življenja nerojenih otrok. (http://24kul.si/drzava-mora-zagotoviti-ukrepe-za)

8. Želim si takšne države in prizadeval/a si bom za Slovenijo, v kateri bodo vsi nerojeni otroci lahko zagledali svetlobo sveta, upihnili prvo svečko na rojstnodnevni torti, itn. ...

Tako bo Slovenija postala prijazna vsem državljanom in imela možnost dolgoročnega in uspešnega razvoja.

V času epidemije se še bolj zavedamo vrednosti vsakega človeškega življenja in se ga trudimo braniti in ohraniti. Prav bi bilo, da bi se v tem času povečalo tudi zavedanje o izgubljenih 4000 življenjih nerojenih otrok vsako leto ter o trpljenju njihovih mater in očetov v stiski, za katere kot država in družba naredimo veliko premalo. Naj čas epidemije prebudi v nas solidarnost in sočutje tudi do nerojenih otrok, ki so najbolj nemočni med nami.

Urša Cankar Soares,
za Organizacijski odbor za pripravo "Pohoda za življenje 2020"