Besedilo papeške bule v slovenskem prevodu

23.6.2012 Koper Škofija Koper
Papeška bula Papeška bula

Opr. št. 200.847

Benedikt, škof, služabnik Božjih služabnikov spoštovanemu bratu Juriju Bizjaku, doslej gergitanskemu naslovnemu škofu in koprskemu pomožnemu škofu, zdaj pa imenovanemu za predstojnika vsega posvečenega te iste Cerkve, pozdrav in apostolski blagoslov.

Ker nam je Gospod zaupal delo, da vodimo in krepčamo vso čredo vernikov, si z očetovsko skrbjo marljivo prizadevamo, da bi vse skupnosti in vsaka posebej imele primernega pastirja, ki bi nam bil v čvrsto oporo pri vodenju Kristusove Cerkve. Zato zdaj svoje moči obračamo h koprski škofiji: njen dosedanji škof spoštovani brat Metod Pirih se je namreč odpovedal svoji službi in škofija pričakuje novega pastirja. Ti pa, spoštovani brat, si se, tako se nam zdi, izkazal s tistimi krepostmi in duhovno resnostjo, s katerimi boš zmogel podpirati in spodbujati duhovno življenje te črede. V skladu z mnenjem Kongregacije za škofe in v moči svoje apostolske oblasti te torej razrešujemo vezi gergitanskega naslovnega škofa in službe pomožnega škofa in te postavljamo za koprskega škofa, z vsemi dolžnostmi in pravicami, kot so predpisane v kanonskem pravu. To svoje imenovanje predstavi duhovnikom in ljudstvu te cerkvene skupnosti, da bodo vedeli, komu je treba slediti na poti v večno zveličanje. Samo še to nam ostaja, da ti zaželimo poguma, spoštovani brat, in te goreče izročimo v varstvo svete Marije, Matere Cerkve, ki nenehno posreduje za svoje otroke in nam daje najodličnejši zgled vere, upanja in ljubezni.

Dano v Rimu, pri sv. Petru, šestindvajsetega dne meseca maja, leta Gospodovega dvatisočdvanajstega, v osmem letu našega papeževanja.


Gallagher 4. 6. 2012                                                                         papež Benedikt XVI.