Aktualne stiske in pomoč Karitas na širšem mariborskem območju

17.11.2022 Maribor Dobrodelnost, Karitas, Škofija Maribor

V Mariboru je v četrtek, 17. novembra 2022, potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili programe pomoči in dejavnosti v Tednu karitas 2022. V nadaljevanju objavljamo gradivo z novinarske konference:

Letošnji Teden Karitas pod geslom »Skupaj delajmo za dobro« bo potekal od ponedeljka, 21. 11. 2022 do nedelje, 27. 11. 2022. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 453 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta več kot 9.000 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. Skupaj prostovoljci vsako leto opravijo preko pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.

V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Skupaj delajmo za dobro«. To je tudi vodilo letošnjega dobrodelnega koncerta Klic dobrote Dejavna ljubezen najprej vključuje naše sočutje ter odprtost do bližnjega in do konkretnih razmer v družbi. Z dejanji srca se med nami ustvarjajo vezi, kar ljudi povezuje v skupnost. Prostovoljci in darovalci so tisti, ki v družbi širijo dobro. Vsi smo povabljeni, da postanemo del te velike družine. 

V sredo, 23. 11. 2022, bo potekalo romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo, kjer bo ob 12:00  sveta maša, ki jo bo vodil predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Mašo bo neposredno prenašala TV Golica. Ob 14.00 uri bodo sodelavci Škofijske karitas Celje v Celju ob dvorani Golovec pripravili kosilo. Nato ste povabljeni na javno generalko dobrodelnega koncerta Klic dobrote ob 16:00 v  dvorana Golovec v Celju

V tednu Karitas po številnih župnijah v Sloveniji potekajo različna praznovanja – manjši koncerti, srečanja, dnevi odprtih vrat in se zaključi z Nedeljo Karitas, 27. 11. 2022. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas. Teden Karitas je predvsem delaven v skrbi za materialno pomoč za 90.000 oseb, ki jim Karitas tudi redno pomaga z materialno pomočjo in svetovanjem.

32. dobrodelni koncert Klic dobrote

Slovenska karitas v sodelovanju z RTV Slovenija in Radijem Ognjišče prireja 32. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 23. novembra 2022, ob 20. uri, z neposrednim prenosom na TV Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. Koncert bo tudi letos potekal v dvorani Golovec v Celju. Zbrana sredstva bodo namenjena 20.000 družinam v stiski, v katerih je 19.000 otrok, ki še posebej občutijo revščino. Veliko družin se je v zadnjih mesecih zaradi podražitve hrane in kurjave znašlo pred hudimi preizkušnjami. Med njimi je mnogo staršev, ki prejemajo nizke in neredne prihodke, nekatere je doletela bolezen, druge nesreča ... Z vašo pomočjo jim na Karitas lahko pridemo naproti s hrano, sredstvi za plačilo položnic, kurjave in higienskih pripomočkov. Pomagamo jim, da zopet dostojno zaživijo. 

Več o koncertu na www.karitas.si

Iskrena hvala za vaš prispevek. Z vašo pomočjo in dobroto bo letošnji Klic dobrote znova prinesel veselje in upanje družinam v stiski. Hvala!

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor

Prošnje za pomoč, ki jih prejmemo na Karitas v zadnjem obdobju, kažejo na prisoten strah, ki ga izražajo ljudje v stiski, kako bodo poravnali vse obveznosti za ogrevanje in druge stroške, ob vse večjih podražitvah. Prav tako je v pogovoru z ljudmi v stiski zaznati nemoč in prepoznavanje, da niso sposobni slediti hitrim spremembam. Zavedajo se svojih znižanih sposobnosti ter povedo, da se v elektronskem urejanju določenih uradnih zadev enostavno ne znajdejoManjka jim osebni stik s človekom. 

Družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.  Veliko je brezposelnih, ki prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke (pomoč prosijo predvsem delavci po kratkotrajni zaposlitvi (zaradi prekratke vključenosti v zaposlitev niso upravičeni do nadomestila, prav tako pa še ne prejmejo denarne socialne pomoči, tako so vsaj en mesec brez dohodka…), samozaposlenih, delavcev tretjih dežel z družinami,… 

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z minimalnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic socialnih transferjev. Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.   

V letošnjem letu opažamo v mreži Karitas na širšem mariborskem področju med 5 in 10 % novih gospodinjstev oz. prosilcev. Poleg potrebe po materialni pomoči zaznavamo zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov tudi preko dežurne telefonske številke.

Statistično poročilo:

Samo v okviru programa sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM smo letos obravnavali že kar 3.194prošenj ljudi v stiski in do sedaj vključili v pomoč kar 2.313 osebe. Izdali smo že 2.449 prehranskih, higienskih paketov, 828 peketov z oblačili ter drugimi humanitarnimi artikli. Rešenih je bilo 416 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, najemnina, ogrevanje, …). 

V mreži Župnijskih karitas smo razdelili tri dobave hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim (445 t) in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Naveden ukrep doseže po sodelavcih in prostovoljcih ŽK preko 16.259 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem področju.

V okviru programa Donirana hrana (vključenih 29 trgovin) smo zbrali kar 386 t hrane in iz zbranega pripravili ter razdelili 8.448 prehranskih paketov. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani Župnijskih karitas v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo, da zgolj program DH dnevno doseže in omogoča preživetje do 250 osebam.

V programu Ljudska kuhinja Betlehem je bilo letos vključenih kar 86 različnih oseb in razdeljenih 11.223 kosil oz. toplih obrokov hrane. 

V zadnjem času opažamo večje število mlajših oseb, v večini samskih moških, nekateri so tudi brezdomni, ki prosijo za navedeno pomoč. 

Na Nadškofijski karitas Maribor se trudimo, da bi bila nudena pomoč celostna, zato v večini programov redno opravljamo individualne svetovalne pogovore, preko katerih spremljamo situacijo ljudi, ki so vključeni, nudimo svetovanje ali jih napotimo na specializirane ustanove. 

V vseh programih NŠKM (Ljudska kuhinja Betlehem, Ambulanta, Materinski dom Mozirje in Žalec, Zavetišče za brezdomne – sv. Martin, …)  zaznavamo, da se je stiska pri mnogih še poglobila. V 3 nastanitvenih enotah imamo v oskrbi 33 uporabnikov. Delo je zelo zahtevno, vendar smo zadovoljni, ker na ta način nudimo res konkretno pomoč s strokovnim spremljanjem. 

Sodelavci in prostovoljci v mreži Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji tradicionalno pripravljajo mnoge dobrodelne prireditve in s tem opozorjajo na pomen solidarnosti ter konkretne pomoči človeku v stiski. Upamo in si želimo, da bomo skupaj vse stiske premagali in se ne zaprli pred sočlovekom. V medsebojni pomoči ter solidarnosti bomo pomagali živeti ter preživeti. Zato hvala vsem dobrotnikom, ki s svojim darom podpirate delo in programe pomoči Karitas. Brez vaše pomoči ne bi mogli tolikim pomagati. Hvala in prošnja za naprej. 

Podrobnejše informacije: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, e: [email protected], splet: www.karitasmb.si