Adventno-božična akcija Nadškofijske karitas Maribor: »Več luči več upanja«

21.12.2015 Maribor Škofija Maribor, Karitas

CELOTNO GRADIVO

Samo preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor smo v letu 2015 pomagali 1.371 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje. V mreži Župnijskih karitas naše nadškofije pa po lanskih podatkih letno pomagamo kar 8.300 otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja, smo zbrali 10.914,22 €. Žal smo s tem zbrali premalo sredstev, da bi lahko pomagali vsem, ki so zaprosili za pomoč. Trenutno redno mesečno pomagamo 49 otrokom s plačilom šolske prehrane in samo 12 otrokom smo lahko delno pomagali s plačilom šole v naravi oz. ostalih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko zagotovili topel obrok vsaj 70 otrokom in prav takšnemu številu otrok pomoč pri plačilu šole v naravi oz druge šolske ter obšolske dejavnosti.

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Maribor vključenih kar 72 otrok.

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.

Danes se obračamo na:

  • podjetja: del sredstev, ki jih namenijo za poslovna darila in promociji ob koncu leta, da bi namenili za otroke v stiski,
  • dobre ljudi: poleg svojih najbližjih ob letošnjih praznikih naj obdarijo tudi otroke, ki večkrat zaspijo s solzami v očeh.
  • Donacija dohodnine:  Pomagajte tudi z izpolnitvijo obrazca: Zahteva, za namenitev dela dohodnine za donacije in tako namenite del dohodnine za pomoč sočloveku v stiski (Davčna št. Nadškofijske karitas Maribor: 48726273).

Adventno božična akcija Več luči več upanja traja od 29.11.2015-2.2.2016. Sredstva lahko nakažete (NAMEN: Več luči več upanja; IBAN SI56 0417 3000 1196 398 KBMASI2X, REFERENCA: SI12 0000000029305, IME PREJEMNIKA: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor). Zahvala časopisni hiši Večer, ki akcijo že več let podpira z donacijo – brezplačno vlaganje zloženk.