5. obletnica delovanja Ljudske kuhinje Betlehem

20.5.2015 Maribor Karitas, Škofija Maribor

5. obletnica delovanja Ljudske kuhinje Betlehem

Ljudska kuhinja »Betlehem« (hiša kruha) je pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor (NŠKM) bila predana namenu v začetku maja 2010 leta. Nastala je kot odgovor na pereče in vse večje stiske vezane na prehrambno problematiko socialno najbolj ogroženih med nami. Redna uravnotežena prehrana – topel obrok pomembno vpliva na krepitev zdravja, kot tudi širitev socialne mreže vključenih.

Storitve LKB (Ljudske kuhinje Betlehem) so močno vpete in povezane z drugimi programi pomoči Mariborske Karitas – prvenstveno v krovni program pomoči NŠKM – sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM ter ciljno v brezdomske programe NŠKM (Sprejemališče, Zavetišče, Ambulanta, ...).

LKB je razdelilna kuhinja. Vsak dan v letu je glede na finančne zmožnosti razdeljenih do 70 toplih obrokov dnevno. Sicer je optimalna planirana kapaciteta LKB do 150 oseb/dnevno.

Tako je bilo v letu 2014 razdeljenih kar 20.542 kosil/toplih obrokov. Letos (2015) je razdeljenih že 7.816 kosil/toplih obrokov.

Pri svojem delu se držimo smernic Načel HACCP sistema, Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, Etičnih pravil Karitas ter področnih zakonskih oz. podzakonskih aktov.

PODPORNIKI, DONATORJI IN SOFINANCERJI:
-      Program LKB v preteklem letu so podprli: posamezniki, darovalci, (vključeni tudi kot Zlati dobrotnik), Župnijske karitas – živa karitas, ter 10 podjetji (Elektro Maribor,…)
-      Mestna občina Maribor – proračunska sredstva ter naročnik JD,
-      Zavod republike Slovenije za zaposlovanje – program javnih del,
-      FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji

Že en lačen človek med nami je en lačen človek preveč!

Zato ponovna prošnja vsem ljudem odprtega srca in podjetjem k pomoči. Prispevke zbiramo na TRR Nadškofijske karitas Maribor SI 56 0417 3000 1196 398, koda namena: CHAR, namen: Ljudska kuhinja Betlehem, Referenca SI 00 2930960.

CELOTNO POROČILO