Poročilo z novinarske konference za muzikal My Fair Lady

28.8.2012 Maribor Kultura

Začetke snovanja in priprav muzikala My Fair Lady je na novinarski konferenci, ki je potekala v torek, 28. avgusta 2012, predstavil ravnatelj Aleš Marčič z naslednjimi besedami:

»Razmišljali smo v smeri, kakšen markantni pečat ponuditi Mariboru v času kulturnega prestolovanja Evropi. G. Štuhec je razmišljal o projektu Novi Babilon, znotraj katerega sem videl možnost ustvariti povsem novo obsežno glasbeno scensko delo z istim naslovom, h kateremu bi z razpisom pritegnili ne samo slovenske komponiste in libretiste. Koncept projekta smo nato zaradi velike razsežnosti spremenili. Novi cilj je bil zapolniti druge deficitarne glasbeno scenske vrzeli pri nas. Muzikal je ena izmed tovrstnih zvrsti. In ravno My Fair Lady (Moja draga gospa) sem dodobra spoznal v času študija, ko smo delo pripravili v avstrijskem Leobnu in Grazu v režiji Horsta Zandra, človeka izjemnega formata, ki je režiral v večini evropskih opernih hiš in festivalov. Ko je sodelovanje potrdil, je bila stvar zapečatena. Priprave smo pričeli marca 2011. Avdicija za izbor solistov je bila potem junija, prve muzikalne vaje pa smo pričeli avgusta lani na Glasbenem poletnem taboru na Vrbanski. Februarja letos smo začeli z režijskimi vajami, tu pa se je trdo delo šele začelo. Glede na zelo pestro obšolsko dogajanje pevcev – solistov (v lanskem letu smo imeli štiri predstave v okviru Papagenovega festivala) je bil študij dveh ali celo več vlog naenkrat kar velik zalogaj. Ker pa verjamemo v naše učence in njihove sposobnosti, oni pa nam, učiteljem, zaupajo, smo sicer s kar precejšnjo mero odrekanja zasebnemu življenju dosegli zastavljen cilj. Najtežavnejša pot je bila obdelati besedilo. Pri tem smo s skupnimi močmi prevajalke Melite Koletnik Korošec in vseh vključenih v ta projekt na koncu uspeli najti tekoče dialoge. Z založbo Tams Witmark Music Library smo nato uredili licenco za izvajanje. Postopek je dolgotrajnejši, kot smo pričakovali, na srečo pa se je terminsko vse izšlo …« 

Na novinarski konferenci  so sodelovali tudi dirigent Damijan Močnik, ki je predstavil delo z nastopajočimi, koncertni mojster Darjan Arko, ki je spregovoril o zahtevnostni stopnji in različnosti od klasičnega izvajanja glasbe ter solisti, ki so podelili izkušnje o pripravah na tako velik, a lep projekt.


Dodatne informacije dobite v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri gospe Silvi Belšak, tel. 0590/922–07, e-naslova: [email protected] ali [email protected].