Znanstveni posvet ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Pokroviteljstvo nad dogodkom bo imela Slovenska škofovska konferenca Pokroviteljstvo nad dogodkom bo imela Slovenska škofovska konferenca

V sredo, 13. novembra 2019, bo v Kovačičevi dvorani zavoda Marianum v Veržeju od 9.00 do 16.30 znanstveni posvet ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga pripravljata Škofija Murska Sobota in Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti UL, pokroviteljstvo pa bo imela Slovenska škofovska konferenca.

Namen znanstvenega posveta je celovito in sistematično pregledati, kaj se je dogajalo med prekmurskimi Slovenci ob koncu prve svetovne vojne in kakšno mesto so pri tem dogajanju imeli voditelji katoliških cerkvenih občestev. Pobudnik posveta je soboška škofija, pokroviteljstvo bo imela Slovenska škofovska konferenca, za izvedbo pa bo s sodelavci poskrbel Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti v Univerze Ljubljani. Namen organizatorjev je, da bi prispevki na znanstvenem posvetu posegli na vsa pomembna področja, ki so predstavljala versko predzgodovino dogajanja ob koncu vojne v Prekmurju, ravnanje katoliške skupnosti in njenih voditeljev ob koncu vojne in prispevke slednjih pri postavljanju temeljev za prihodnost narodne in cerkvene organiziranosti tega dela slovenskega etničnega prostora.

PROGRAM