Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je izvolilo novo vodstvo za naslednja tri leta

Tjaša Sušin in Nejc Kurbus (Foto: Arhiv ZSKSS) Tjaša Sušin in Nejc Kurbus (Foto: Arhiv ZSKSS)

V nedeljo, 6. septembra 2020, so imeli skavti na Svetu Združenja volitve, na katerih so volili predstavnike Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, in sicer za obdobje treh let.

Novi načelnik je postal Nejc Kurbus, nova načelnica pa Tjaša Sušin. Skupaj bosta zastopala Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju ZSKSS) v notranji in zunanji javnosti, spodbujala osebno rast in timsko delo članov Izvršnega odbora ter njihovih poverjeništev, odgovarjala za zakonito in tekoče poslovanje organizacije ter zagotavljanje javnosti dela in posredovanje informacij o delu ZSKSS.

Generalni duhovni asistent ostaja Janez Kobal, župnik v Izoli. Še bolj se bo posvečal področju vzgoje v Združenju in skrbel za povezanost ZSKSS s Cerkvijo na Slovenskem. Obveščal in povezoval bo duhovne asistente, pripravljal verouk za skavtske voditelje ter spodbujal skavtinje in skavte pri duhovni rasti.

Slovenska škofovska konferenca iskreno čestita novemu vodstvu Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter mu želi obilo blagoslova pri delu.

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK