Zanimivosti in glavni podatki o Vatikanu in papežih

8.3.2013 Vatikan Sveti sedež
Slovenski škofje s tajnikom na Trgu sv. Petra v Vatikanu Slovenski škofje s tajnikom na Trgu sv. Petra v Vatikanu

Vatikan

Država mesto Vatikan ima nekaj manj kot 1.000 prebivalcev in se razteza na 0,44 kvadratnih kilometrih. Formalno je bil ustanovljen 11. februarja 1929 z Lateranskimi pakti. Uradna jezika sta latinščina in italijanščina.

Od leta 1861 izhaja dnevni časopis L'Osservatore Romano. Od leta 1931 oddaja Radio Vatikan, ki ga je ustanovil papež Pij XI. (1922–1939), postaviti pa ga je pomagal Guglielmo Marconi. Danes oddaja v 38 jezikih, med njimi je tudi slovenski.

Vatikan velja za državo z ničelnim ogljičnim odtisom (zaradi pomanjkanja prometa, industrijskih obratov itd. in zaradi rabe električnih vozil) ter državo z najvišjo koncentracijo vrhunskih umetniških stvaritev na svetu. UNESCO je Vatikan razglasil za svetovno kulturno dediščino.

Redne diplomatske odnose s Svetim sedežem ima danes skoraj 180 držav.

V Katoliški Cerkvi je trenutno živečih:

  • 207 kardinalov
  • 11 patriarhov
  • 1099 nadškofov
  • 3936 škofov

Papeži

Od leta 42 po Kr. do danes je bilo 265 papežev: prvi je bil apostol Peter, ki naj bi živel do leta 67.

Papeži so prihajali večinoma iz ozemlja današnje Italije, sicer pa so izhajali tudi iz Alžirije, Egipta, Francije, Grčije, Hrvaške (papež Janez IV. (640–642)), Madžarske, Nizozemske, Nemčije, Palestine, Poljske, Portugalske, Sirije in Velike Britanije.

Od leta 1198 do danes je bilo skupaj imenovanih 2.942 kardinalov. Največ jih je imenoval papež Janez Pavel II. (1978–2005) in sicer 231, papež Benedikt XVI. (2005–2013) pa je na petih konzistorijih imenoval 90 kardinalov.

Papež Benedikt XVI. je razglasil 14 svetnikov in 563 blaženih ter izdal 1.745 dokumentov (okrožnic, apostolskih pisem, (na)govorov, pridig ...).