Zaključek konference vojakov kristjanov v Celju

13.9.2013 Dom sv. Jožefa v Celju Vojaški vikariat
Udeleženci konference v Celju Udeleženci konference v Celju

Pri sv. Jožefu v Celju je potekala konferenca ustanove Apostolat Militaire International (AMI), ki jo je organiziral Vojaški vikariat Slovenske vojske.

Vojaki kristjani vidijo svojo vlogo najprej  v preventivi, torej v času, ko se je še možno odločati o načinu reševanja sporov. Kristjani v uniformi ter vojaški pastoralni delavci lahko vršijo vlogo mediatorjev tako, da svetujejo poveljujočim, navezujejo stike med voditelji, verskimi predstavniki in z dialogom širijo novico o odgovornosti, skupnem prizadevanju za mir in nepovzročanju nasilja. Vojaki kristjani zato nenehno oblikujejo svojo vest. Vojaška in kondicijska usposobljenost vojaku omogočata, da čim bolj profesionalno opravlja svoje naloge, pri čemer mora biti notranje etično zrel. Etičnost je del njegove profesionalnosti. Če postaneta strah in boj za lastno preživetje edino vodilo poveljnika ali vojaka, potem bo ravnal iz strahu in ne bo uspel videti niti minimalnih standardov, ki jih zahtevata mednarodno vojno in humanirano pravo. Vojak ima torej svoje pravice in svoje dolžnosti. Ne more govoriti le o lastnem dobrem, ampak je odgovoren za skupno dobro.

Poleg predavanj so potekale pogovorne delavnice, v katerih je bilo zanimivo slišati izkušnje tistih poveljujočih in vojaških kaplanov, katerih vojaki sodelujejo v bojnih akcijah, spopadih in se srečujejo z množico ujetnikov, prebežnikov, ranjencev, ljudi v stiski in ubitih. Tam so pred izzivi, kako prav ravnati, da bodo lahko zagotovili varnost lastnih vojakov, pa tudi varnost teh ljudi. Skozi celoten teden so ob večerih potekale maše, ki so jih darovali celjski škof, novomeški škof, angleški vojaški škof, bosanski in hrvaški vojaški ordinarij ter apostolski nuncij v Sloveniji. Za partnerje je potekal vzporeden program, v okviru katerega so si ogledali Slovenijo. Večeri so potekali v sproščenem vzdušju, ki so ga z lastno inovativnostjo pričarali pastoralni asistenti, ter ob kulinaričnih dobrotah slovenske kmečke kuhinje.

AMI je mednarodno združenje vojakov, ki pripadajo vrednotam in etiki krščanstva. Med 8. in 13. septembrom 2013 se je zbralo okoli 60 vojaških oseb, njihovih žena in mož ter vojaških pastoralnih delavcev iz šestnajstih držav: iz Evrope, Kenije, ZDA in Filipinov. Polnopravni članici AMI sta letos postali tudi ZDA in Slovenija.

 »Kdo more bolje kot vi, predragi vojaki in policisti, fantje in dekleta, pričevati o nasilju in razkrojevalnih silah zla, ki so navzoče v svetu? Vsak dan se borite zoper njih, saj ste poklicani braniti šibke, varovati poštene in podpirati miroljubno sožitje med narodi. Vaša naloga je podobna vlogi nočnega stražarja, ki gleda v daljavo, da bi preprečil nevarnost ter vsepovsod utrjeval pravičnost in mir« (papež Janez Pavel II. v nagovoru vojakom in policistom v Rimu 2000).

Silvestra Sadar