Zahvala škofa Glavana ob zahvalni nedelji 2016

6.11.2016 Škofija Novo mesto Škofija Novo mesto, Zahvala
msgr. Andrej Glavan, novomeški škof msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Vsako leto po naših cerkvah na zahvalno nedeljo zapojemo zahvalno pesem in se Gospodu zahvaljujemo »za sadove zemlje in dela naših rok« pa tudi za vse druge duhovne in materialne darove, ki smo jih po Božji dobroti bili deležni v preteklem letu. Med te duhovne darove spada gotovo sveto leto usmiljenja, ki ga bomo slovesno sklenili na nedeljo Kristusa Kralja, 20. novembra. Velik duhovni dar je bilo tudi obhajanje 10. obletnice naše novomeške škofije, ki je bila v znamenju romanj in postnih shodov. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi zbornika Živo občestvo Cerkve in ob jubilejni slovesnosti v dvorani Leona Štuklja. Bogu in drug drugemu smo se zahvaljevali za vse, kar je Bog v teh desetih letih storil po nas vseh v novi škofiji, hkrati pa poživljali medsebojne vezi in pripadnost škofiji.

Iskreno se zahvaljujem vsem duhovnikom, redovnikom, redovnicam, bogoslovcem in vsem vernikom za pripravljenost, da skupaj nosimo duhovna in tudi materialna bremena.

Posebno sem hvaležen sem vsem tistim duhovnikom kot tudi Bogu posvečenim osebam in laikom, ki ste poleg svojega nelahkega dela pripravljeni prevzeti tudi kakšno župnijsko, dekanijsko ali škofijsko zadolžitev. Tako lahko škofija in vse njene ustanove normalno in uspešno delujejo.

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem svojim najožjim sodelavcem in sodelavkam na škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Pastoralnemu svetu, Zboru svetovalcev, dekanom, škofijski Karitas, Gospodarski upravi ter drugim škofijskim odborom in komisijam.

V novem pastoralnem in veroučnem letu bomo vsak na svojem mestu odgovarjali na Božji klic. Zato moja zahvala velja tudi pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehetom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vsem drugim sodelavcem.

Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše, z biro in posebnimi nabirkami skrbite za svoje duhovnike. Hvala za vse, kar žrtvujete za vzdrževanje cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, ker ste z molitvijo in prenašanjem svojega trpljenja naši tihi misijonarji po škofiji.

Bogu in vsem vam naj danes iz hvaležnega srca zadoni zahvalna pesem.

msgr. Andrej Glavan
škof