Vpis na Fakulteto za poslovne vede

31.3.2015 Ljubljana Katoliški inštitut, Izobraževanja, Šola

Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu vabi k vpisu v študijskem letu 2015-16 v univerzitetni program Poslovne vede I.

Prijavo lahko še v prvem roku preko sistema eVŠ oddate do torka 31.3.2015.

Fakulteto je po sklepu Slovenske škofovske konference (SŠK) ustanovil Katoliški inštitut v sklopu organizacije katoliškega visokega šolstva. Oktobra 2014 so bile ustanoviteljske pravice nad Katoliškim inštitutom s SŠK prenesene na Nadškofijo Ljubljana. Študij na Fakulteti za poslovne vede je doslej uspešno zaključilo 17 diplomantov prve in druge generacije.

Študij na Fakulteti je usmerjen k posamezniku; poteka v majhnih skupinah v povezavi s prakso; program izvajamo s poudarkom na individualnosti, prilagodljivosti in samostojnem problemskem reševanju nalog; poleg strokovnih znanj s področja poslovnih ved pa študentu nudi tudi vsebine s področja humanistike, etike in religij. Cilj študija je oblikovati uspešnega in odgovornega podjetnika v duhu celostnega krščanskega humanizma. Fakulteta sodeluje s tujimi univerzami in omogoča spoznavanje inštitucij EU.

Naši prostori se nahajajo poleg Galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Za več informacij vam je na voljo vodstvo Fakultete in spletna stran http://www.katoliski-institut.si/sl/fpv/vpis.

Prijavni roki 2015:
Prvi rok: od 9.2.2015 do 31.3.2015
Drugi rok: od 13.7.2015 do 31.7. 2015
Tretji rok: od 17.8.2015 do 30.9.2015

POMEMBNO: Prijava sama še ni zavezujoča (gre samo za evidentiranje podatkov). Ker smo zasebni oz. samostojni visokošolski zavod, prijava na FPV ne vpliva na prijave na druge (javne) fakultete. To pomeni, da kljub temu, da ste oddali prijavo za vpis na FPV, vzporedno še vedno lahko oddate tudi prijavo (oz. 3 želje) za vpis na druge (javne) fakultete. Na ta način si pustite odprte tudi druge možnosti, saj gre za dva ločena prijavna postopka. Dokončno odločitev tako lahko sprejmete šele, ko so znani rezultati izbirnih postopkov.