Vojaški vikariat podelil bronasto plaketo Centru za usposabljanje v Vipavi

4.3.2013 Center za usposabljanje Vipava Vojaški vikariat
Vikar podeljuje plaketo poveljniku Centra podpolkovniku Pavlu Jerebu. Vikar podeljuje plaketo poveljniku Centra podpolkovniku Pavlu Jerebu.

Obrazložitev podelitve bronaste plakete Vojaškega vikariata Centru za usposabljanje, 4. 3. 2013:

Začetki profesionalizacije Slovenske vojske temeljijo tudi v Centru za usposabljanje, ko so marca 2003 pričele usposabljanje nove generacije slovenskih fantov in deklet.

Z novim programom so prišle v proces usposabljanja kot bistven sestavni del vsakega pripadnika Slovenske vojske tudi prvine duhovnega. Vsak človek je namreč duhovno, duševno in telesno bitje. Iz duhovnih temeljev odsevajo njegove vrednote, moralne drže, kreposti in vrline.

Kandidati za vojake in vojakom na prostovoljnem služenju se je začelo omogočati uresničevanje ene človekovih temeljnih in neodtujljivih pravic. Center za usposabljanje je imel prvo vojaško kapelo.

Center za usposabljanje je imel tudi prvo kapelo v Slovenski vojski. Celotno desetletno obdobje delovanja Centra za usposabljanje je bilo tako zaznamovano s prisotnostjo in z delovanjem pripadnikov duhovne oskrbe – vojaških kaplanov in pastoralnih asistentov – in sicer v obliki predavanj, osebnih stikov, udeležbe na terenskih vajah, bogoslužij in drugih vrst sodelovanja ...

Centru za usposabljanje se zahvaljujemo za korektno in polno sodelovanje z Vojaškim vikariatom in za podporo njegovemu delu - tako v njegovem pionirskem obdobju kot tudi v nadaljevanju.

Slogan Centra za usposabljanje »Zmoremo, ker hočemo« ter slogan Vojaškega vikariata »Zvesti Bogu in domovini« skupaj predstavljata celovito skrb za pripadnike Slovenske vojske, ki zajema vsa področja njihovega poklica: močno voljo, zvestobo vrednotam, tradiciji, življenje v skladu z vestjo, ljubezen do domovine …

Pripadniki Vojaškega vikariata se zato veselimo plodovitega sodelovanja tudi v prihodnosti!

VVU XV. r.
msgr. dr. Jože Plut
Načelnik Vojaškega vikariata