Vikend za družine pripadnikov Slovenske vojske v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu

6.9.2013 Vojašnica Franca Uršiča v Novem mestu Vojaški vikariat
Udeleženci vikenda za družine pripadnikov SV Udeleženci vikenda za družine pripadnikov SV

Od petka, 6. do nedelje, 8. septembra 2013, je v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu potekal vikend za družine pripadnikov Slovenske vojske. Glavno sporočilo delavnic in predavanj, ki sta jih izvajala dr. Stanko Gerjolj in ga. Mihaela Kastelec, je bilo: Starši največ naredijo za vzgojo svojih otrok s tem, da poskrbijo za lasten (dober) odnos. Zbralo se je pet družin z otroki. Delavnice za najmlajše sta vodili vojakinji Eva Slivka in Marcela Merslavič.

Silvestra Sadar