Vabilo na 20. večer i3: prof. dr. A. Gasowski

16.3.2015 ob 18:00 Ljubljana Katoliški inštitut, Izobraževanja, Šola

Fakulteta za poslovne vede in založba Družina, tokrat v soorganizaciji s Cardinal Stefan Wyszynski' University, Institute of Political Sciences (Varšava, Poljska), vabita na ciklus večerov z naslovom »i3 - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«. Dogodek je namenjen iskanju novih odgovorov na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot.

Pogovor v okviru ciklusa večerov »i3« bo v ponedeljek 16. marca 2015 ob 18.00 uri v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Gost je svoje predavanje v okviru teme »EU in države v razvoju« naslovil z Biblični blagoslov, ki se je spremenil v prekletstvo EU - SKP (skupna kmetijska politika) in svetovna prehrambena varnost (Biblical Blessing that Changed into Union’s Curse – CAP (Common Agriculture Policy) and the World Food Security). Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

O predavanju: Predstavljen bo globalni pomen prehrambene varnosti v zgodovinski perspektivi. Posebna pozornost bo namenjena dramatičnim spremembam v ceni hrane leta 2008 in njihov vpliv na politično situacijo v državah v razvoju, ter odzivom voditeljev razvitih držav na ta izziv. Poleg tega bodo analizirane spremembe skupne kmetijske politike od njene uvedbe dalje in njen učinek na prehrambeno varnost v državah v razvoju.

Prof. dr. Andrzej Gasowski je sodelavec Inštituta za politične vede na Univerzi kardinala Stefana Wyszyńskega v Varšavi, kjer so njegova glavna področja raziskovanja prehrambena varnost, trenutni politični sistemi in Subsaharska Afrika. Med leti 2008 in 2012 je bil svetovalec poljskega predstavništva v Bruslju, odgovoren mdr. za programe evropskega sodelovanja z državami v razvoju. V letih 2006-2007 je delal na poljski ambasadi v Adis Abebi (Etiopija) in kot svetovalec za trgovinske zadeve na poljski ambasadi v Južnoafriški republiki.

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe se obrnite na sedež Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na Ciril-Metodovem trg 9 v Ljubljani, na tel. 01/3602 884 ali 0820/52 300 ali e-naslov [email protected].


Pripete datoteke:

i3-plakat-Gasowski.pdf
i3-vabilo-Gasowski.pdf