Utrinek z maše za domovino pred godom sv. Jožefa

17.3.2013 Valična Gora Vojaški vikariat
Valična Gora Valična Gora

Dva dni pred praznikom sv. Jožefa, zavetnika slovenskih dežel in vesoljne Cerkve je v nedeljo, 17. marca 2013, na Vališki Gori pri Zagradcu v kapeli sv. Jožefa, ki datira v leto 1680 in ima zanimiv tloris štiriperesne deteljice, ob 15.00 potekala maša za domovino. Ob somaševanju okoliških duhovnikov, vojaškega kaplana Mateja Jakopiča ter vojaškega vikarja Jožeta Pluta, jo je daroval generalni vikar novomeške škofije prelat Božidar Metelko.

Dogodka so se udeležili tudi namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Andrej Osterman, direktor urada za verske skupnosti Silvester Gaberšček ter predsednica krajevne skupnosti Zagradec Biljana Gartner. Pel je zagraški mešani pevski zbor pod vodstvom zborovodja Roberta Kohka.

Dogodek ima velik simbolni pomen: na eni strani je vera v priprošnjo sv. Jožefa, ki je zavetnik vesoljne Cerkve, družin, krščanskih očetov, še posebej je priprošnjik tistih, ki si morajo s trdim delom služiti svoj kruh; je tudi zavetnik v času gospodarske stiske, je zgled spoštljivega odnosa do družine. Na drugi strani je slovenska družbena stvarnost, ki kliče po pravičnosti, dobrih družinah, delu za vsakogar in pravičnem plačilu, stvarnost, ki kliče po solidarnosti s tistimi delavci, ki za majhno plačilo trdo delajo ...

Maše za domovino, blagoslovi in molitve k varuhu Svete družine skozi celo leto rešujejo problematiko na duhovnem področju z namenom, da bi se verni zmogli zavzemati tudi za konkretne rešitve in oblike pomoči.


Pripravila pastoralna asistentka Vojaškega vikariata Silvestra Sadar.