Trikraljevska akcija – koledovanje 2017

26.12.2017 Cerkev na Slovenskem Akcija, Misijon, Mladina, Prostovoljstvo, Cerkev v Sloveniji, Božič
Foto: Misijonsko središče Slovenije Foto: Misijonsko središče Slovenije

Od praznika sv. Štefana (26. decembra) pa do svetih treh kraljev (6. januarja) bodo koledniki po vsej Sloveniji prinašali ljudem veselo novico, blagoslov, voščili, peli in obenem zbirali prispevke za človekoljubne in pastoralne projekte slovenskih misijonarjev in misijonark po svetu.

Akcija z geslom Naše veselje za srečo drugih je iz leta v leto vedno bolj sprejeta med odraslimi in otroki. Priljubljen ljudski običaj se je vnovič razširil in je zdaj obogaten z dobrodelnim, oznanjevalnim, vzgojnim in družabnim značajem. Povezuje farane med seboj, župnijo in občino oz. krajevno skupnost, Slovenijo in misijonske dežele. Med koledniki se pletejo prijateljstva, ljudem, zlasti starejšim, osamljenim in bolnim, pa prinašajo veselje in upanje. 


Izvor trikraljevskega koledovanja
Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). Krščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus. Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila. Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje koledovali le še otroci. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o živosti koledovanja na Slovenskem.

Namen trikraljevske akcije
Trikraljevska akcija ima pet glavnih namenov:

Duhovni namen
Pomembno je, da se zavedamo, da smo vsi lahko misijonarji in oznanjevalci evangelija. Poklicani smo, da prinašamo veselo oznanilo, da smo nosilci upanja. Koledniki postajajo pogumni znanilci vesele novice o Jezusovem rojstvu.

Obuditev tradicije
Koledniška tradicija je bila na Slovenskem pred II. svetovno vojno zelo živa. Z obuditvijo te tradicije pa trikraljevska akcija dobiva tudi globlji pomen, saj je oplemenitena z novim ciljem – solidarnostjo z revnejšimi in potrebnimi pomoči.

Izobraževalni namen
Spoznavanje dežel in različnih kultur. Preko darov trikraljevske akcije, ki so vsako leto namenjeni enemu izmed naših misijonarjev, ki delujejo po vseh kontinentih sveta, spoznavajo koledniki vsako leto novo deželo, življenje ljudi, naravne in kulturne znamenitosti …

Vzgojni namen
Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v veliki meri pomanjkljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem programu šolstva, saj je vse večji poudarek na izobraževanju. Vzgoja k pripravljenosti za pomoč, dobrodelnost, sodelovanje … pa bo otrokom šele kazala smer k tistim vrednotam, za katere nas navdušuje evangelij.

Materialni namen
Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev je nenazadnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. Ni več le ljudski običaj, temveč se povezujemo z misijonarji po vsem svetu in preko njih z ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so materialno ubogi in potrebni pomoči. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske ljudi po svetu.


Misijonsko središče Slovenije