Tomaževa proslava 2018

V ponedeljek, 5. marca 2018, bo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani potekala Tomaževa proslava.

Ob 9.00 bo v stolni cerkvi sv. Nikolaja sveta maša, ki jo bo ob somaševanju škofov in duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit in veliki kancler Teološke fakultete msgr. Stanislav Zore OFM, nato bo ob 10.30 slavnostna akademija (Velika dvorana Teološke fakultete, Poljanska c. 4, Ljubljana). Slavnostni nagovor bo imel prof. dr. Janez Vodičar SDB pod naslovom »In boste moje priče« (Apd 1,8). Sledila bo podelitev diplomskih in magistrskih listin ter potrdil o sklepu študija.

Pri sveti maši in slavnostni akademiji sodelujejo: Mešani pevski zbor študentov TEOF pod vodstvom as. dr. Cecilije Oblonšek, Zbor bogoslovnega semenišča Ljubljana pod vodstvom as. dr. Matjaža Celarja in Zbor Gimnazije Želimlje pod vodstvom prof. Polone Stegu.

Dodatne informacije: [email protected], tel.: 01/4345-810.


Tomaževa proslava je dobila ime po sv. Tomažu Akvinskem (1225–1274), zavetniku teologov, akademikov, knjigarnarjev in študentov.

Tomaž Akvinski se je rodil leta 1225 v kraju Roccasecca na fevdu grofov d'Aquino, v današnji provinci Frosinone. Bil je učenec Alberta Velikega (1193–1280). Umrl je 7. marca 1274 v samostanu Fossanova, pokopan pa je v samostanu Des Jacobins v Toulousu v Franciji.

Sv. Tomaž je bil eden izmed najvidnejših mislecev sholastične filozofije, ki je dosegla vrhunec na sredini 13. stoletja. V raziskavah se je lotil največjih filozofskih problemov svojega časa, kot so sta vprašanje odnosa med vero in razumom ter vprašanje avtoritete religije in teologije, ki je takrat povezala vsa polja znanja.

Misel sv. Tomaža še danes žanje široko odobravanje ne samo v nekatoliških krogih (npr. med ameriškimi protestantskimi teologi), ampak celo v nekrščanskih krogih. Razlog za to je njegova metoda dela, ki sloni na racionalni argumentaciji in je odprta za vire in prispevke iz najrazličnejših pogledov. Njegove raziskave so se intelektualno začenjale s Svetim pismom, nadaljevale pa brez slehernega predsodka tudi s poganskimi, judovskimi in muslimanskimi avtorji, pri čemer je imel vedno pred očmi krščansko razodetje, ki je bilo merilo za presojo vsake kulture, nauka ali avtorja.

Njegova misel je vrhunec dosegla v delu Summa Theologiae, v katerem je na sistematičen način obravnaval odnos med vero in razumom ter druga velika teološka vprašanja.


Status in financiranje teoloških fakultet v Sloveniji in Evropski uniji - Primerjalni pregled