Tomaževa nagrada za magistrsko diplomsko delo Nadje Ušaj Pregeljc

4.3.2013 Ljubljana Nagrada, Teološka fakulteta
Teološka fakulteta v Ljubljani - foto - SŠK Teološka fakulteta v Ljubljani - foto - SŠK

Magistrsko diplomsko delo Nadje Ušaj Pregeljc z naslovom Krščanska etika Filipa Terčelja

Naloga skupaj s prilogami obsega 175 strani in formalno vsebuje sedem točk: uvod (1), tri osrednja poglavja (2–4), sklep (5) povzetek in ključne besede (6) ter reference (7). Avtorica obravnava Terčelja s posebnim ozirom na njegovo etično delovanje ter njegov osebni etični lik.

Gospa Nadja Ušaj Pregeljc je natančno, izčrpno in celovito obdelala življenje in delo Filipa Terčelja. Pregledala in presojala je njegova dela in jih preučila z etičnega vidika. Odlika dela je, da je na sodobnem modelu krščanske etike opredelila Terčeljeve etične drže in na podlagi tega preverila Terčeljev etični lik. To delo je zahtevalo veliko truda, saj so Terčeljeva pesniška in prozna dela zelo obširna, potrebno je bilo poiskati celotno gradivo in ga celovito predstaviti.

Avtoričino delo je obogateno z dokumenti in ostalim relevantnim gradivom, ki je celostno, zgoščeno in berljivo.

Po obsegu, načinu predstavitve in izvirni sintetični zgoščenosti obravnavanega krščansko etičnega vidika pri Filipu Terčelju je naloga Nadje Ušaj Pregeljc z naslovom Krščanska etika Filipa Terčelja presega tovrstna dela, zaradi česar zasluži Tomaževo nagrado.


red. prof. dr. Janez Juhant